Aktualizacja pakietu Nokia Ovi Suite

Jeśli dostępna jest nowa aktualizacja pakietu Nokia Ovi Suite, jest ona pobierana automatycznie na komputer. W widoku Narzędzia > Opcje można zdefiniować, czy aktualizacje automatyczne mają być przeprowadzane.

Ovi Nokia Help info Aktualizacja programu Nokia Ovi Suite Uwaga:

Aby możliwe było pobranie aktualizacji oprogramowania na komputer, pakiet Nokia Ovi Suite musi mieć aktywne połączenie internetowe.

Do instalowania aktualizacji pakietu Nokia Ovi Suite na komputerze wymagane są uprawnienia administratora.

 

Istnieją dwa typy aktualizacji pakietu Nokia Ovi Suite: uaktualnienia całego pakietu Nokia Ovi Suite do nowszej wersji lub jego częściowe aktualizacje. Częściowe aktualizacje obejmują podstawowe funkcje pakietu Nokia Ovi Suite i w trakcie ich instalowania nie można aktualizować oprogramowania urządzenia.

Ovi Nokia Help info Aktualizacja programu Nokia Ovi Suite Uwaga:

Co pewien czas pakiet Nokia Ovi Suite wymaga zainstalowania aktualizacji obowiązkowych. W takim przypadku wyświetlone zostanie osobne okno dialogowe z pytaniem, czy ma zostać zainstalowana ważna aktualizacja pakietu Nokia Ovi Suite. Zainstalowanie tych aktualizacji jest niezbędne, aby możliwe było dalsze korzystanie z pakietu Nokia Ovi Suite.

 

Jeśli dana aktualizacja jest uaktualnieniem pakietu Nokia Ovi Suite do nowszej wersji, uruchom ją, klikając przycisk Zainstaluj w oknie rozpoczęcia pracy. Instalacja aktualizacji pakietu Nokia Ovi Suite rozpocznie się po zaakceptowaniu umowy licencyjnej. Po jej zakończeniu pakiet Nokia Ovi Suite zostanie ponownie uruchomiony.

 

Aktualizacja programu Nokia Ovi Suite