Aktualizacja oprogramowania urządzenia

Gdy nowa aktualizacja oprogramowania urządzenia będzie już dostępna, zostanie ona automatycznie pobrana do komputera. W trakcie pobierania można dalej korzystać z programu Nokia Ovi Suite. W menu Narzędzia > Opcje > Ogólne można zdecydować, czy aktualizacje mają być pobierane automatycznie.

Ovi Nokia Help tip Aktualizacja oprogramowania urządzenia Wskazówka:

Łatwo możesz sprawdzić, czy oprogramowanie urządzenia jest aktualne. Aby to zrobić, w obszarze urządzeń, w lewym dolnym rogu widoku Nokia Ovi Suite kliknij prawym przyciskiem obraz urządzenia i wybierz Wyświetl informacje o urządzeniu.

 

Ovi Nokia Help info Aktualizacja oprogramowania urządzenia Uwaga:

Aby można było pobierać aktualizacje oprogramowania do komputera i instalować je w urządzeniu, program Nokia Ovi Suite musi być połączony z internetem.

W przypadku połączenia modemowego funkcja automatycznego pobierania jest domyślnie wyłączona. Pozostaje wtedy możliwość ręcznego pobierania aktualizacji. Może to jednak spowodować wzrost kosztów przesyłania danych.

 

Przydatne informacje dotyczące instalacji aktualizacji oprogramowania urządzenia:

  • Aby móc instalować aktualizacje oprogramowania urządzenia, musisz się zalogować na swoim koncie Nokia. W celu zalogowania lub założenia konta Nokia – jeśli jeszcze go nie masz – kliknij łącze Zaloguj się na górnym pasku nawigacyjnym programu Nokia Ovi Suite.

  • Jeśli urządzenie jest połączone przez Bluetooth, zamień je na połączenie przez kabel USB.

  • Jeśli kartę pamięci masz zaszyfrowaną, odszyfruj ją przed aktualizacją oprogramowania urządzenia. Jeśli nie odszyfrujesz karty pamięci, to po zainstalowaniu aktualizacji nie będziesz w stanie uzyskać dostępu do tej karty. Po odszyfrowaniu karty pamięci możesz w normalny sposób aktualizować oprogramowanie urządzenia.

  • Nawet jeśli Twoje urządzenie przechowuje swoją zawartość, to automatyczne tworzenie kopii zapasowych jest nadal zabezpieczeniem niektórych zapisanych w nim materiałów. Automatyczne tworzenie kopii zapasowych obejmuje kontakty, wiadomości, kalendarz, notatki, zakładki i kanały internetowe.

 

Aktualizacja oprogramowania urządzenia