Aktualizacja aplikacji w urządzeniu

Aplikacje Nokia zainstalowane w urządzeniu można aktualizować za pomocą kreatora aktualizacji oprogramowania. Zaktualizować można również aplikację Mapy w urządzeniu oraz wszystkie pobrane mapy i pliki wskazówek głosowych. Dostępność aktualizacji oprogramowania urządzenia jest sygnalizowana za pomocą powiadomienia.

Ovi Nokia Help info Aktualizacja aplikacji w urządzeniu Uwaga:

Sprawdź, czy pamięć określona w ustawieniach aplikacji Mapy jest tą samą pamięcią urządzenia, którą pakiet Nokia Ovi Suite używa do zapisywania danych aplikacji Mapy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Modyfikowanie opcji aplikacji Mapy.

Niektóre modele urządzeń nie obsługują wszystkich funkcji programu Nokia Ovi Suite. Dlatego też niektóre z funkcji opisywanych w niniejszej pomocy mogą nie być dostępne w Twoim urządzeniu.

Informacje o połączeniu urządzenia (aktualizowanie aplikacji urządzenia)

Jeśli urządzenie jest połączone przez Bluetooth, zamień je na połączenie przez kabel USB. W połączeniu przez Bluetooth pobieranie i instalowanie w urządzeniu na przykład aktualizacji aplikacji Mapy wraz z mapami i plikami wskazówek głosowych zajmuje znaczną ilość czasu.

Informacje o koncie Nokia (aktualizowanie aplikacji urządzenia)

Aby instalować aktualizacje aplikacji w urządzeniu, musisz się zalogować na swoim koncie Nokia. W celu zalogowania lub założenia konta Nokia – jeśli jeszcze go nie masz – kliknij łącze Zaloguj się na górnym pasku nawigacyjnym programu Nokia Ovi Suite.

Do zalogowania się na swoim koncie Nokia lub utworzenia takiego konta możesz również użyć kreatora aktualizacji oprogramowania. Kreator tworzenia konta Nokia uruchamia się w ramach kreatora aktualizacji oprogramowania, jeśli użytkownik jeszcze nie zalogował się na swoim koncie Nokia lub go jeszcze nie utworzył.

Informacje o aplikacjach

Informacje o aplikacjach i ich aktualizowaniu

W oknie Pierwsze kroki kreatora aktualizacji oprogramowania pojawi się lista dostępnych aplikacji wymienionych w kolejności ich priorytetu:

  • wymagane,

  • ważne,

  • zalecane,

  • opcjonalne.

 

Aktualizacje aplikacji już zainstalowanych w urządzeniu są wyróżnione słowem “aktualizacja”.

Ovi Nokia Help info Aktualizacja aplikacji w urządzeniu Uwaga:

Czasami trzeba zainstalować w urządzeniu nowe, wymagane aplikacje. Te wymagane aplikacje są wymienione na początku listy. Z uwagi na duże znaczenie wymaganych aplikacji są one zaznaczone domyślnie i nie można usunąć ich zaznaczenia. Aplikacje te są potrzebne do prawidłowego działania urządzenia i pozwalają korzystać ze wszystkich jego możliwości.

 

Po zaznaczeniu aplikacji w obszarze informacyjnym wyświetlany jest jej priorytet oraz informacje dodatkowe. Obszar informacyjny znajduje się po prawej stronie okna Pierwsze kroki.

Po kliknięciu przycisku Instaluj w urządzeniu zainstalowane zostaną aplikacje wymagane (jeśli są dostępne) oraz pozostałe aplikacje, które zostały wybrane przez użytkownika.

 

Informacje na temat aktualizowania aplikacji Mapy w urządzeniu

Po kliknięciu przycisku Zainstaluj oprogramowanie Mapy przeznaczone dla urządzenia jest najpierw pobierane, a następnie instalowane. Po zainstalowaniu oprogramowania Mapy kreator sprawdza w urządzeniu stan map, plików wskazówek głosowych oraz licencji. Jeśli nie będą one kompatybilne z nową wersją oprogramowania Mapy, kreator usunie z urządzenia nieaktualne wersje, a następnie pobierze nowe wersje i prześle je do urządzenia.

W przypadku gdy mapę jakiegoś kraju pobierasz po raz pierwszy, pobierane i przesyłane do urządzenia są również informacje dotyczące miast kontynentu, na którym znajduje się dany kraj. Informacje te są aktualizowane wraz z mapami, plikami wskazówek głosowych i licencjami.

Aby zakończyć instalację aktualizacji, otwórz w urządzeniu aplikację Mapy. W urządzeniu utworzone zostaną niezbędne do działania foldery i umożliwiona zostanie łączność z urządzeniem w widoku Mapy pakietu Nokia Ovi Suite. Jeśli w tym momencie oprogramowanie Nokia Ovi Suite będzie jeszcze otwarte, po pełnym uruchomieniu aplikacji Mapy w urządzeniu należy ją zamknąć, aby uniknąć ewentualnych problemów z tą aplikacją.

Ovi Nokia Help info Aktualizacja aplikacji w urządzeniu Uwaga:

Niektóre modele urządzeń wymagają aktualizacji licencji map w aplikacji Mapy. W tym celu wybierz w urządzeniu Mapy > Opcje > Dodatki > Moje licencje, a następnie Aktualizuj.

Aktualizacja aplikacji w urządzeniu