Undersøke informasjon om siste synkronisering

Du kan undersøke detaljert informasjon om den siste synkroniseringen du foretok, ved å gå til Synkroniser > Vis synkroniseringslogg.

Synkroniseringsloggen har informasjon om hver innholdstype under egne kategorier. Når du klikker på en kategori, vises detaljert informasjon om innholdstypens synkronisering, det vil si der informasjonen ble synkronisert til, hvilke elementer som ble synkronisert, og hvilke elementer som ble slettet.

Hvis det oppstod problemer under synkronisering av visse elementer, blir også disse oppført. Hvis årsaken til en manglende synkronisering er kjent, blir også den oppført.

Undersøke informasjon om siste synkronisering