Synkronisere flere enheter

Når du bruker Nokia Ovi Suite med flere enn én enhet, blir innholdet på hver enhet slått sammen i Nokia Ovi Suite. Når du synkroniserer kontakter, kalender, oppgaver, notater, bokmerker eller nyhetsmatinger, blir dette sammenslåtte innholdet overført til hver tilkoblet enhet.

Med fotografier, videoer og meldinger innebærer synkronisering at bare nytt innhold kopieres fra enheten til Nokia Ovi Suite, så sammenslåing av innhold under synkronisering skjer ikke på enheten.

For å unngå å kombinere enhetenes innhold kan du bruke forskjellige Windows-brukerkontoer for forskjellige brukere og enheter. Slik gjør du det:

  1. Lukk Nokia Ovi Suite.

  2. Logg av datamaskinen.

  3. Logg på som en annen bruker.

  4. Åpne Nokia Ovi Suite, og fortsett som vanlig.

 

Se også:

Om å synkronisere

Synkronisere innholdet

 

Synkronisere flere enheter