Vise og filtrere kart og stemmestyrte navigeringsfiler

Når Kart i Nokia Ovi Suite åpnes, kan du se alle de tilgjengelige kartene i alfabetisk rekkefølge. Vil du vise hvilken type stemmestyrt navigering som kan lastes ned for hvert språk, velger du Stemmestyrte navigeringsfiler.

Når du viser kartene eller de stemmestyrte navigeringsfilene som kan lastes ned, er det enkelt å se hvilke kart eller stemmestyrte navigeringsfiler som allerede finnes på enheten.

Vise enhetens kart og stemmestyrte navigeringsfiler

Hvis du vil vise hvilke kart og stemmestyrte navigeringsfiler du har på enheten, klikker du på Kart og stemmestyrte navigering i enhetsområdet.

Er flere enn én enhet tilkoblet, velger du den andre enheten i enhetsvalgområdet hvis du vil se hvilke kart og stemmestyrte navigeringsfiler som ligger der.

Ovi Nokia Help info Vise og filtrere kart og stemmestyrte navigeringsfiler Merk:

Kontroller at Nokia Ovi Suite bruker samme minneplassering i enheten til å lagre Kart-innhold, slik det er angitt i enhetens innstillinger for Kart-programmet. Du finner mer informasjon under Endre Kart-alternativer.

 

Filtrere kart og stemmestyrte navigeringsfiler

Du kan finne et bestemt kart eller en bestemt stemmestyrt navigeringsfil ved å filtrere listen som vises. Begynn å skrive inn navnet på landet, området eller den stemmestyrte navigeringsfilen i filtreringsfeltet, så vises kartene eller de stemmestyrte navigeringsfilene som samsvarer med teksten du skrev inn, på listen. Klikk X-ikonet for å tømme filtreringsfeltet.

Vise og filtrere kart og stemmestyrte navigeringsfiler