Oversikt over Kart

Med Kart kan du gjøre følgende:

  • Hente kart og stemmestyrte navigeringsfiler til enheten.

  • Vise hvilke kart og stemmestyrte navigeringsfiler du har på enheten.

  • Gå til Nokia Kart på Internett der du kan søke etter steder over hele verden.

 

Ovi Nokia Help info Oversikt over Kart Merk:

Enkelte funksjoner i Nokia Ovi Suite fungerer ikke med alle enhetsmodeller. Derfor kan det hende at enkelte funksjoner som beskrives i denne hjelpen, ikke vil fungere med enhetsmodellen du bruker.

 

Om Kart

 

Vær oppmerksom på følgende når du skal begynne å bruke Kart-visningen i Nokia Ovi Suite:

  • Før du åpner Kart i Nokia Ovi Suite, bør du ha åpnet Kart-programmet på enheten én gang. Dermed opprettes de nødvendige driftsmappene i enheten, slik at Kart i Nokia Ovi Suite kan koble seg til enheten.

  • Du må ha et minnekort i enheten eller bruke en enhet som har internt masseminne. Du finner instruksjoner om hvilket minne du skal bruke til å lagre Kart-innhold, under Endre Kart-alternativer.

 

Oversikt over Kart