Åpne Kart

Du åpner Kart ved å klikke på Kart i det øverste navigeringsfeltet i Nokia Ovi Suite. Når Kart åpnes, kan du se alle de tilgjengelige kartene i alfabetisk rekkefølge.

Det kan ta litt tid å laste inn Kart-visningen siden Nokia Ovi Suite først må koble til karttjenesten.

Ovi Nokia Help info Åpne Kart Merk:

Du må ha en aktiv Internett-tilkobling for å få fullt utbytte av Kart. Uten Internett-tilkobling kan du imidlertid se hvilke kart og stemmestyrte navigeringsfiler du har på enheten, og slette kart og stemmestyrte navigeringsfiler fra enheten.

Åpne Kart