Om å synkronisere bokmerker og Internett-innmatinger

Bokmerker er nettstedene du har merket som favorittsteder når du har surfet på Internett. Internett-innmatinger er Internett-innmatingsformater som brukes til å publisere arbeid i et standardisert format som oppdateres ofte. Disse arbeidene omfatter blant annet bloggoppføringer, lyd og video.

Du kan synkronisere bokmerkene og Internett-innmatingene mellom enheten og nettleseren på datamaskinen hvis enheten støtter denne typen funksjon. Nettlesere du kan synkronisere med, er Microsoft Internet Explorer og Mozilla Firefox.

I nettleseren synkroniseres enhetens bokmerker og Internett-innmatinger til egne mapper for mobilbokmerker og mobil-innmatinger. Disse opprettes av Nokia Ovi Suite under synkronisering. Ved å ha egne mapper kan du enkelt ha oversikt over hva som er synkronisert mellom enheten og nettleseren.

Ovi Nokia Help info Om å synkronisere bokmerker og Internett innmatinger Merk:

Når du synkroniserer enhetens bokmerker for første gang, opprettes mappen med mobilbokmerker i nettleseren, og bokmerkene fra enheten synkroniseres til denne mappen. Ingen bokmerker synkroniseres imidlertid fra nettleseren til enheten. Hvis du vil synkronisere bokmerker fra en nettleser til enheten, må du flytte ønskede bokmerker til mappen med mobilbokmerker, og deretter starte synkroniseringen fra Nokia Ovi Suite.

 

Slik endrer du synkroniseringsalternativene for bokmerkene og Internett-innmatingene:

  1. Gå til Verktøy > Alternativer > Bokmerker og Internett-innmatinger.

  2. Angi hvilken nettleser du vil holde bokmerkene og Internett-innmatingene synkronisert med. Hvis du bare har én nettleser installert på datamaskinen, brukes denne automatisk som enhetens synkroniseringspartner.

  3. Velg den kilden der informasjonen overstyrer den andre kildens informasjon i tilfelle det oppstår en synkroniseringskonflikt. Hvis du for eksempel vet at nettleseren vanligvis har de nyeste bokmerkene, kan du angi at hvis det oppstår en konflikt, så skal Nokia Ovi Suite alltid hente informasjonen fra nettleseren og oppdatere den til enheten.

 

Se også:

Endre synkroniseringsalternativer på enheten

Om å synkronisere bokmerker og Internett-innmatinger