Feilsøke synkronisering

Gjør ett av følgende hvis synkroniseringen mislykkes:

 • Hvis synkroniseringen avbrytes eller av én eller annen grunn mislykkes, kobler du til enheten igjen og synkroniserer på nytt.

 • Hvis du legger merke til at noen av kalender- og oppgaveelementene ikke er synkronisert, må du kontrollere at elementene er lagret i enhetens standardkalender (hvis enheten støtter flere kalendere). I motsatt fall vil de ikke inkluderes i synkroniseringen.

 • Hvis du ser at kontaktene, kalenderen og oppgavene, notatene eller bokmerkene ikke er blitt synkronisert, kan noen av synkroniseringsfilene være skadet. Du kan reparere skadede filer ved å velge Synkroniser > Reparer synkronisering. Husk at reparasjonen ikke påvirker dine egne synkroniseringsalternativer.

 • Hvis du ikke kan lese informasjon fra enheten, kobler du til enheten igjen og synkroniserer på nytt.

 • Hvis det ikke er nok ledig plass på datamaskinen til å lagre alt synkronisert innhold, sletter du noen filer fra datamaskinen eller flytter filene til en minnepinne eller en ekstern harddisk, og synkroniserer på nytt.

 • Hvis synkronisering av Firefox’ bokmerker mislykkes, kan det hende at Firefox var åpen da du installerte Nokia Ovi Suite, eller at du har oppdatert Firefox fra versjon 3.0 til 3.5. Begge disse scenariene kan føre til at synkronisering av Firefox-utvidelsen ikke fungerer som den skal. Utvidelsen er påkrevd for at synkronisering av Firefox-bokmerker skal fungere i Nokia Ovi Suite. Vil du løse problemet, går du til Start > Kontrollpanel > Legg til eller fjern programmer > Nokia Ovi Suite på datamaskinen, og klikker på Endre/fjern. I dialogboksen som åpnes velger du reparasjonsalternativet for å utføre de nødvendige reparasjonene på Nokia Ovi Suite.

 • Hvis det vises en feilmelding om at synkroniseringen ble avbrutt på grunn av et problem med brukerprofilen i databehandlingsprogramvaren, åpner du programvaren én gang, og deretter prøver du å synkronisere på nytt. Hvis du ikke har åpnet databehandlingsprogramvaren før, har ikke programvaren opprettet mappene som trengs, og det er derfor Nokia Ovi Suite ikke kan synkroniseres med den.

 • Hvis det vises en feilmelding om at du må konfigurere brukerkontoen på nytt for databehandlingsprogramvaren, eller at du må reparere eller installere programvaren på nytt, kan du se i den aktuelle programvarens hjelp eller brukerhåndbok for å få mer informasjon om hvordan du skal utføre disse handlingene.  

 • Hvis det vises en feilmelding om at du bør prøve å reparere Nokia Ovi Suite, går du til Start > Kontrollpanel > Legg til eller fjern programmer > Nokia Ovi Suite på datamaskinen, og klikker på Endre/fjern. I dialogboksen som åpnes velger du reparasjonsalternativet for å utføre de nødvendige reparasjonene på Nokia Ovi Suite.

 • Hvis du må sjekke om det finnes en ny versjon av Nokia Ovi Suite, kan du se Oversikt over programvareoppdateringer for å finne ut mer.

 • Hvis det vises en feilmelding om at en annen enhet allerede har samme navn som den aktive enheten, ser du Endre enhetsalternativer for å få vite hvordan du endrer alternativene for enheten, inkludert hvordan du endrer navnet på enheten.

 • Hvis du må kontakte Nokia Care, går du til http://www.nokia.com/support.

Feilsøke synkronisering