Endre synkroniseringsalternativer for notater

Slik endrer du synkroniseringsalternativene for notatelementene:

  1. Gå til Verktøy > Alternativer > Notater.

  2. Angi databehandlingsprogramvaren du vil holde notatene synkronisert med. Hvis du bare har ett databehandlingsprogram installert på datamaskinen, brukes dette automatisk som enhetens synkroniseringspartner, og det vises ingen andre alternativer.

 

Ovi Nokia Help info Endre synkroniseringsalternativer for notater Merk:

Det er bare databehandlingsprogramvaren som er installert på datamaskinen, som vises på listen. Hvis du ikke har noe av den støttede databehandlingsprogramvaren installert på datamaskinen, kan du ikke synkronisere notatene eller kalender og oppgaver. Du kan finne ut hvilken programvare som støttes av Nokia Ovi Suite, under Systemkrav.

Det er ikke mulig å synkronisere notater mellom Nokia Ovi Suite og det frittstående notatprogrammet i Nokia N900. Du kan imidlertid synkronisere notater mellom Nokia Ovi Suite og notater fra enhetens kalenderprogram.

  1. Databehandlingsprogramvarens standardmappe for brukerprofil og notater brukes automatisk i synkroniseringen. Du endrer disse ved å klikke på Endre.

  2. Velg den kilden der informasjonen overstyrer den andre kildens informasjon i tilfelle det oppstår en synkroniseringskonflikt. Hvis du for eksempel vet at det er enheten som vanligvis har den nyeste informasjonen, kan du velge at Nokia Ovi Suite alltid henter informasjonen fra enheten og oppdaterer den til databehandlingsprogramvaren.

 

Se også:

Endre synkroniseringsalternativer på enheten

Endre synkroniseringsalternativer for notater