Slette kart eller stemmestyrte navigeringsfiler

Slik sletter du et kart eller en stemmestyrt navigeringsfil fra enheten:

  1. I enhetsområdet velger du Kart og stemmestyrt navigering.

  2. Velg ett eller flere kart eller stemmestyrte navigeringsfiler, og klikk på Slett for valgte elementer.

 

Valgte kart og stemmestyrte navigeringsfiler slettes fra enheten for godt.

 

Ovi Nokia Help tip Slette kart eller stemmestyrte navigeringsfiler Tips:

Du kan avbryte slettingen av kart eller stemmestyrte navigeringsfiler så lenge de står i kø for å bli slettet.

Slette kart eller stemmestyrte navigeringsfiler