Oppdatere kart og stemmestyrte navigeringsfiler

Slik oppdaterer du kart og stemmestyrte navigeringsfiler:

  1. Klikk på teksten Oppdaterte kart er tilgjengelige når den vises i navigeringsområdet. Teksten vises bare når det finnes oppdaterte kart eller stemmestyrte navigeringsfiler.

  2. Klikk koblingen Oppdater mine kart. Eldre versjoner av kartene og de stemmestyrte navigeringsfilene blir deretter slettet. Når slettingen er fullført, blir nye versjoner av kartene og de stemmestyrte navigeringsfilene lastet ned til enheten.

 

Ovi Nokia Help tip Oppdatere kart og stemmestyrte navigeringsfiler Tips:

I nedlastingsvisningen kan du fremdeles fjerne filene du ikke vil laste ned, ved å klikke på X-ikonet ved siden av hver fil som står i kø.

 

Ovi Nokia Help info Oppdatere kart og stemmestyrte navigeringsfiler Merk:

Du kan også oppdatere Kart-programmet på enheten samt kartene og de stemmestyrte navigeringsfilene du har lastet ned, med veiviseren for programvareoppdateringer. Dette kan du gjøre hver gang det finnes en oppdatering for enhetens Kart-program. Du finner mer informasjon om oppdateringen under Oppdatere programmer på enheten.

Oppdatere kart og stemmestyrte navigeringsfiler