Laste ned kart

Når du laster ned kart, er det bedre å koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel fremfor via Bluetooth, for da går nedlastingen mye raskere.

Ovi Nokia Help info Laste ned kart Merk:

Det kan ta litt tid å laste ned et kart over et kontinent eller et stort land, og det krever at enheten har mye ledig lagringsplass.

 

Slik laster du ned et kart over et land:

  1. Velg et område i verden som du vil laste ned et kart fra, for eksempel Europa.

  2. Velg kartet over landet du vil laste ned.

  3. Klikk på Last ned, eller dra kartet til bildet av enheten. Dette gjentar du for hvert kart du vil laste ned. Kartene lastes ned ett og ett til enheten fra karttjenesten på Internett.

 

Om å laste ned kart over stater eller områder

Enkelte land, for eksempel Tyskland eller Storbritannia, er delt inn i ulike stater eller områder. Med Kart i Nokia Ovi Suite er det lett å laste ned en enkelt stat eller et enkelt område uten å måtte laste ned kartet over hele landet.

Slik laster du ned et kart over en enkel stat eller et enkelt område:

  1. Velg det området i verden du vil laste ned et kart fra, for eksempel Europa.

  2. Velg landet hvor staten eller området ligger, for eksempel Tyskland eller Storbritannia.

  3. Velg staten eller området du vil laste ned, for eksempel Bavaria eller Skottland.

  4. Klikk på Last ned, eller dra kartet til bildet av enheten. Kartet lastes deretter ned til enheten fra karttjenesten på Internett.

 

Avbryte nedlastinger

Når du klikker på Nedlastinger i navigeringsområdet, vises det en liste over kart og stemmestyrte navigeringsfiler som holder på å lastes ned, som står i kø for nedlasting, eller som nettopp er blitt lastet ned til enheten. Du har følgende alternativer for å avbryte nedlastinger:

  • Vil du avbryte nedlastingen av ett kart eller én stemmestyrt navigeringsfil, klikker du på Avbryt ved siden av aktuelt element. For filen som holder på å lastes ned, må du la markøren hvile over filnavnet for at Avbryt-knappen skal vises.

  • Vil du avbryte nedlastingen av alle kart og stemmestyrte navigeringsfiler, klikker du på Avbryt alle øverst til høyre i Nedlastinger-visningen eller du kan klikke på X-ikonet ved siden av fremdriftsfeltet.

 

Greit å vite om nedlasting av kart

Første gang du laster ned et kart over et land, en stat eller et område, blir også informasjon om byene på kontinentet det tilhører, lastet ned til enheten. Dette kan ta litt tid, men informasjonen om byene lastes ned bare én gang for hvert kontinent. Neste gang du laster ned et kart over et land, en stat eller et område som tilhører det samme kontinentet, lastes altså ikke byinformasjonen ned på nytt.

Hvis informasjonen om byene ikke lastes ned, kan du oppdatere Kart-programmet på enheten til en nyere versjon. Dette skyldes at eldre versjoner av programvaren ikke støtter byinformasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppdaterer Kart-programmet på enheten, kan du se Oppdatere programmer på enheten.

 

Ovi Nokia Help info Laste ned kart Merk:

Før du kan bruke nedlastede kart til å få veibeskrivelser, må du kanskje kjøpe en lisens på nettet. Du finner mer informasjon under Lisenser for kart og stemmestyrt navigering.

 

Se også:

Laste ned stemmestyrte navigeringsfiler

Laste ned kart