Feilsøke nedlasting, overføring eller tilgang til kart og stemmestyrte navigeringsfiler

Hvis nedlastingen, overføringen eller åpningen av et kart eller stemmestyrte navigeringsfiler mislykkes, kan du gjøre ett av følgende:

 • Hvis tilkoblingen mellom enheten og datamaskinen blir brutt, kobler du USB-kabelen til enheten på nytt. Hvis ikke dette hjelper, bytter du til en Bluetooth-tilkobling. Du finner mer informasjon om hvordan du kobler til enheten via Bluetooth under Om å koble til enheten via Bluetooth.

 • Hvis Internett-tilkoblingen blir brutt, kontrollerer du tilkoblingsstatus og prøver å koble til på nytt. Kontakt tjenesteleverandøren hvis problemet vedvarer.

 • Hvis det ikke er nok plass i enhetsminnet til å lagre kartet eller den stemmestyrte navigeringsfilen, sletter du noen filer (for eksempel videoer, musikk eller bilder) eller lagrer dem på datamaskinen. Hvis det ikke er nok plass på datamaskinen, lagrer du filene på en minnepinne eller ekstern harddisk. Deretter prøver du å laste ned kartet eller den stemmestyrte navigeringsfilen på nytt.

 

Følgende feil kan også oppstå for Kart i Nokia Ovi Suite:

 • Det vises en feil ved servertilkoblingen når du åpner Kart.

 • Det vises en melding i Kart i Nokia Ovi Suite om at enhetens kart eller stemmestyrte navigeringsfiler kan være skadet.

 • Det vises en generell feilmelding når du åpner Kart. Disse feilene kan du prøve å rette opp ved først å koble enheten fra Nokia Ovi Suite, og deretter koble til igjen i USB-modus for Nokia Ovi Suite (eller PC Suite).

 • Nokia Ovi Suite tilbyr som oppdatering samme versjon av enhetens Kart-program som du allerede har.

 

Slik løser du de fire feilene som står oppført ovenfor:

   1. Lukk Nokia Ovi Suite, og koble til enheten på nytt i USB-modus for Nokia Ovi Suite (eller PC Suite). Du finner mer informasjon om hvordan du velger eller endrer USB-modus i brukerhåndboken for enheten.

   2. Koble fra enheten, og åpne Kart-programmet. Dermed genereres de slettede elementene på nytt.

   3. Lukk enhetens Kart-program, og koble enheten til Nokia Ovi Suite på nytt i USB-modus for Nokia Ovi Suite (eller PC Suite).

   4. Hvis det ble vist en feilmelding om skadede kart og stemmestyrte navigeringsfiler, eller om en intern feil, går du til Kart i Nokia Ovi Suite for å laste ned kartene og de stemmestyrte navigeringsfilene på nytt.

 

ELLER

Hvis du ble tilbudt samme Kart-versjon for enheten du allerede har, åpner du veiviseren for programvareoppdateringer i Nokia Ovi Suite for å se om det finnes en oppdatering for Kart-programvaren for enheten. Hvis det gjør det, installerer du den. Hvis ikke, er enhetens Kart-program oppdatert.

Feilsøke nedlasting, overføring eller tilgang til kart og stemmestyrte navigeringsfiler