Synkronisere innholdet

Du kan synkronisere innholdet på mobilenheten med Nokia Ovi Suite. Dette betyr at du kan få tilgang til det samme innholdet på både mobilenheten og datamaskinen. Hvis du skulle miste enheten, ligger innholdet trygt i Nokia Ovi Suite.

Komme i gang med synkronisering

Første gangen du kobler enheten til datamaskinen, vises ikke noe av innholdet på enheten i Nokia Ovi Suite. Start ved å angi synkroniseringsalternativene og ved å synkronisere innholdet på enheten. Innholdstyper som kan synkroniseres er følgende: kontakter, bilder og videoer, meldinger, kalender- og oppgaveelementer, notater samt bokmerker og Internett-innmatinger.

Ovi Nokia Help info Synkronisere innholdet Merk:

Det kan hende at enkelte av innholdstypene ovenfor ikke er tilgjengelige. Dette avhenger av hvilken enhetsmodell du bruker, og hvilke programmer som er installert på datamaskinen.

Slik angir du synkronisering:

  1. Gå til Startsiden i Nokia Ovi Suite, og velg Angi synkronisering.

  2. Velg hvilke innholdstyper du vil synkronisere mellom enheten og Nokia Ovi Suite.

  3. Velg om innholdstypene skal synkroniseres automatisk. Automatisk synkronisering skjer når du kobler enheten til Nokia Ovi Suite, eller når du velger en annen enhet enn den du brukte fra enhetsvalgområdet.

 

Ovi Nokia Help info Synkronisere innholdet Merk:

Ikke koble enheten fra datamaskinen når innhold synkroniseres.

Hvis innholdet ikke kan synkroniseres fullstendig mellom enheten og datamaskinen, åpnes en dialogboks med detaljert informasjon om mulige problemer (tilkoblingen til enheten kan for eksempel ha blitt brutt).

 

Se også:

Endre synkroniseringsalternativer på enheten

Synkronisere innholdet