Oversikt over Startsiden

På Startsiden vises det nyeste innholdet i Nokia Ovi Suite inndelt i fire områder (kontakter, bilder, meldinger og musikk), og den er et brukervennlig utgangspunkt for å få størst mulig utbytte av dette innholdet.

Fra Startsiden har du dessuten enkel tilgang til anbefalte programmer, spill, musikk og annet innhold som du kan laste ned fra Ovi Butikk. Du finner mer informasjon under Programmer, musikk og mye mer fra Ovi.

Enheten og Nokia Ovi Suite

Koble mobilenheten til datamaskinen for å få mest mulig ut av Nokia Ovi Suite. Du finner mer informasjon under Oversikt over tilkobling. Når mobilenheten er koblet til datamaskinen, vises et bilde av enheten med enhetsnavnet i enhetsområdet på Startsiden. Du finner mer informasjon om enhetsområdet under Tilkoblede enheter. Vil du ha instruksjoner om hvordan du gir nytt navn til enheten eller sikkerhetskopierer enheten automatisk, kan du se Endre enhetsalternativer.

Det nyeste innholdet på Startsiden

Første gangen du kobler enheten til datamaskinen, vil områdene som er forbeholdt personlig innhold, være tomme. Start med å velge innholdet du vil synkronisere mellom enheten og Nokia Ovi Suite. Du finner detaljerte instruksjoner under Synkronisere innholdet.

På Startsiden kan du også se nærmere på de fire innholdstypene. Du kan for eksempel klikke på kontaktområdet på Startsiden for å åpne Kontakter-visningen, der du kan vise og redigere alle kontaktene. Du går tilbake til Startsiden ved å klikke på Startsiden i det øverste navigeringsfeltet i Nokia Ovi Suite. Du finner mer informasjon under Kontakter på Startsiden, Meldinger på Startsiden, Musikk på Startsiden og Bilder på Startsiden.

Nyttige tips om bruk av Nokia Ovi Suite og enkel tilgang til verktøy i Nokia Ovi Suite

Til venstre på Startsiden er det samlet noen tips om hvordan du kan bruke Nokia Ovi Suite. Der har du også enkel tilgang til noen av de nyttigste verktøyene i Nokia Ovi Suite akkurat når du trenger dem som mest. Tipsene og verktøykoblingene omfatter følgende:

  • Oppdater Nokia Ovi Suite, Oppdater enhetsprogramvare eller Installer programmer: Se på de nyeste programvareoppdateringene og hold både Nokia Ovi Suite og Nokia-enheten oppdatert. Du kan også installere og oppdatere enkelte enhetsprogrammer. Også tilgjengelig via Verktøy > Programvareoppdateringer. Du finner mer informasjon under Oversikt over programvareoppdateringer.

  • Koble til Internett: Bruk mobilenheten til å koble en frakoblet datamaskin til Internett. Også tilgjengelig via Verktøy > Koble til Internett. Du finner mer informasjon under Oversikt over Internett-tilkoblinger.

  • Angi synkronisering: Velg det som skal synkroniseres mellom enheten og Nokia Ovi Suite, og angi om du skal synkronisere innholdet automatisk hver gang du kobler enheten til datamaskinen. Også tilgjengelig via Synkroniser > Synkroniseringsalternativer. Du finner mer informasjon under Om å synkronisere.

  • Sikkerhetskopier enhet: Sikkerhetskopier innholdet på enheten for å sikre at viktige filer og data ligger trygt i Nokia Ovi Suite. Også tilgjengelig via Verktøy > Sikkerhetskopier. Du finner mer informasjon under Oversikt over sikkerhetskopiering og gjenoppretting.

  • Legg til innhold: Velg overvåkingsmapper for å legge til bilder, videoer og musikkspor automatisk fra valgte mapper på datamaskinen til Nokia Ovi Suite. Dialogboksen for valg av mapper vises automatisk når du starter Bilder eller Musikk, men ennå ikke har angitt en overvåkingsmappe. Når Legg til innhold ikke lenger er tilgjengelig på Startsiden, kan du alltid få tilgang til den ved å velge Fil > Legg til overvåkingsmapper.

 

Ovi Nokia Help info Oversikt over Startsiden Merk:

Ikke alle tips og verktøykoblinger er tilgjengelige til enhver tid.

Se også:

Oversikt over Nokia Ovi Suite

Oversikt over Startsiden