Meldinger på Startsiden

Meldinger-området på Startsiden viser de siste samtalene på datamaskinen. Hvis du vil vise alle meldingene på datamaskinen og mobilenheten i sin helhet, klikker du på Meldinger-området. Dette åpner Meldinger-visningen i Nokia Ovi Suite der du finner alle redigeringsalternativene for meldinger. Du finner mer informasjon under Meldinger, oversikt.

Du kan enkelt holde oversikten over uleste meldinger siden Meldinger-området på Startsiden viser hvor mange uleste meldinger du har på datamaskinen, og hvor mange nye meldinger du har på enheten som er klare til å kopieres til datamaskinen.

Hvis du vil kopiere meldingene dine fra enheten til datamaskinen, klikker du på Sync i Meldinger-området på Startsiden. Du finner mer informasjon under Synkronisere innholdet og Om å synkronisere meldinger.

Meldinger på Startsiden