Kontakter på Startsiden

Kontakter-området på Startsiden viser deg kontaktene som er lagret på datamaskinen. Hvis du vil vise alle kontaktene på datamaskinen og mobilenheten, klikker du på Kontakter-området. Da åpnes Kontakter-visningen i Nokia Ovi Suite der du kan redigere og synkronisere kontaktene på datamaskinen og enheten. Hvis du mister enheten, ligger all kontaktinformasjonen trygt i Nokia Ovi Suite. Du finner mer informasjon under Oversikt over Kontakter.

Hvis du vil oppdatere kontaktene dine fra enheten til datamaskinen, klikker du på Synkroniser i Kontakter-området på Startsiden. Du finner mer informasjon under Synkronisere innholdet og Om å synkronisere kontakter.

Kontakter på Startsiden