Sikkerhetskopiere og gjenopprette, oversikt

Sikkerhetskopier alt eller bare deler av  innholdet på enheten med sikkerhetskopiveiviseren for Nokia Ovi Suite. Det er lurt å sikkerhetskopiere innholdet på enheten hvis du for eksempel skal bytte til en ny enhet eller bare vil lagre innholdet trygt på PC-en.

Senere kan du for eksempel gjenopprette innholdet fra den gamle enheten på den nye enheten, eller gjenopprette innhold som er gått tapt, på den nye enheten med gjenopprettingsveiviseren i Nokia Ovi Suite. Husk at hvis du tidligere har brukt Nokia PC Suite til å sikkerhetskopiere innholdet på enheten, så kan du gjenopprette sikkerhetskopifilene med Nokia Ovi Suite.

Åpne veiviseren for sikkerhetskopiering og gjenoppretting i Verktøy og Sikkerhetskopiering og Verktøy og Gjenopprett.

Ovi Nokia Help info Oversikt over sikkerhetskopiering og gjenoppretting Merk:

Hvis du har overført kopieringsbeskyttede musikkspor før du bruker veiviseren for sikkerhetskopiering eller gjenoppretting, bytter du enhetens USB-modus tilbake til USB-modus for Nokia Ovi Suite (eller PC Suite). Du finner mer informasjon om hvordan du velger USB-modus i brukerhåndboken for enheten.

Enkelte enhetsmodeller støtter ikke alle funksjonene i Nokia Ovi Suite. Derfor kan det hende at enkelte funksjoner som beskrives i denne hjelpen, ikke er tilgjengelige for enhetsmodellen du bruker.

Se også:

Om å sikkerhetskopiere innhold på enheten

Om automatisk sikkerhetskopiering

Om å gjenopprette innhold på enheten

Feilsøke sikkerhetskopiering og gjenoppretting

 

Oversikt over sikkerhetskopiering og gjenoppretting