Om automatisk sikkerhetskopiering

Du kan ta daglige sikkerhetskopier av alle personlige data. Personlige data omfatter følgende innhold:

  • kontakter

  • kalenderelementer

  • meldinger

  • notater

  • landemerker

  • nettleserbokmerker

  • Internett-innmatinger av podkaster du har bestilt

 

Den automatiske sikkerhetskopieringen er deaktivert som standard, men du kan aktivere automatisk sikkerhetskopiering i Verktøy > Alternativer > Mine enheter. Samme sted kan du også endre hyppigheten på den automatiske sikkerhetskopieringen (for eksempel om den foretas daglig eller ukentlig) og hvor sikkerhetskopifilene skal lagres på datamaskinen.

Ovi Nokia Help info Om automatisk sikkerhetskopiering Merk:

Du må avslutte veiviseren for sikkerhetskopiering før du kan endre disse alternativene.

 

En automatisk sikkerhetskopiering kjøres kun når du ikke har brukt Nokia Ovi Suite i løpet av en angitt tidsperiode. Den automatiske sikkerhetskopieringen tar bare noen minutter, og du kan bruke Nokia Ovi Suite uten at dette forstyrrer sikkerhetskopieringen. Vi anbefaler at du ikke åpner innholdet på enheten under den automatiske sikkerhetskopieringen.

Fremdriften til den automatiske sikkerhetskopieringen vises i enhetsområdet. Du vil også se en melding i enhetsområdet når sikkerhetskopieringen er fullført. Hvis den automatiske sikkerhetskopieringen skulle mislykkes, venter du til den neste automatiske sikkerhetskopieringen starter.

Hvis det ikke var mulig å ta en automatisk sikkerhetskopi, vises en påminnelse i enhetsområdet etter en viss tid. Meldingen vises etter tre dager eller tre uker, avhengig av hvor ofte du har angitt at automatiske sikkerhetskopieringer skal utføres (daglig eller ukentlig).

Nokia Ovi Suite sletter automatisk gamle sikkerhetskopifiler fra datamaskinen for at den skal ha nok minne.

 

Om å gi navn til sikkerhetskopifilen

Standardnavnet på sikkerhetskopifilen består av navnet på enheten og datoen da sikkerhetskopieringen ble foretatt. Hvis du har tatt en manuell sikkerhetskopi og det finnes en automatisk sikkerhetskopi for den samme datoen, vil navnet på sikkerhetskopifilen identifisere den. Filnavnet på den automatiske sikkerhetskopien inneholder ordet “auto”, for eksempel [navnet på enheten]_2009-01-22_auto.nbu, mens navnet på den manuelle sikkerhetskopifilen ikke inneholder det, for eksempel [navnet på enheten]_2009-01-22.nbu. Hvis du tar flere manuelle sikkerhetskopier samme dag, vil navnet på sikkerhetskopifilen også inneholde klokkeslettet for sikkerhetskopieringen.

Du kan også gi sikkerhetskopifilen et helt annet navn. I veiviserens innholdsvalgvindu klikker du på Bla gjennom og skriver inn det nye navnet på filen i feltet Filnavn. Klikk på Lagre for å lagre filen på ønsket plassering og for å lukke dialogboksen.

Se også:

Om å sikkerhetskopiere innhold på enheten

Om automatisk sikkerhetskopiering