Om å sikkerhetskopiere innhold på enheten

Når du sikkerhetskopierer innhold på enheten, er det bedre å bruke USB-kabeltilkobling enn Bluetooth. Da går nemlig sikkerhetskopieringen mye raskere. Du finner mer informasjon om å koble til med USB-kabel under Om å koble til enheten med USB-kabel.

Hvis du ikke har tatt en sikkerhetskopi på over en måned, vises det en påminnelse om dette på Startsiden i Nokia Ovi Suite. Du kan starte sikkerhetskopieringen ved å klikke på koblingen Sikkerhetskopier nå.

Ovi Nokia Help info Om å sikkerhetskopiere innhold på enheten Merk:

Under sikkerhetskopieringen lukkes alle programmene på enheten. Hvis du for eksempel lytter til musikk, lukkes avspillingsprogrammet.

 

Greit å vite når du er i veiviserens vindu for innholdsvalg

Alle innholdstypene velges som standard første gang du bruker veiviseren. Deretter forhåndsvelges innholdstypene i samsvar med forrige gang du brukte veiviseren. Innhold som kontakter, kalender og meldinger tas alltid med i sikkerhetskopieringen og kan ikke velges bort.

Hvis du har satt inn et minnekort i enheten, kan du velge om du skal sikkerhetskopiere valgt innhold fra minnekortet også.

Ovi Nokia Help info Om å sikkerhetskopiere innhold på enheten Merk:

DRM-lisensene for musikksporene, i tillegg til kart og stemmestyrte navigeringsfiler, tas ikke med i sikkerhetskopieringen. Du kan imidlertid gjenopprette DRM-lisensene og laste ned kartene og de stemmestyrte filene på nytt. Du finner mer informasjon under Gjenopprette musikklisenser etter gjenoppretting og Laste ned kart.

 

Hvis du vil endre plasseringen der sikkerhetskopifilen lagres på datamaskinen, klikker du på Bla gjennom.

Greit å vite når du er i veiviserens vindu for fremdrift av sikkerhetskopiering

Hvis du vil se hvordan fremdriften er for sikkerhetskopieringen av innholdet på enheten, kikker du på Vis detaljer. Du kan se hvilken enkeltstående fil eller innholdstype (for eksempel kontakter, kalender og notater, og meldinger) som blir sikkerhetskopiert, og hvor stor prosentandel av filen eller innholdstypen som er blitt sikkerhetskopiert.

Hvis du vil avbryte sikkerhetskopieringen ved å klikke på Stopp, må veiviseren nå et punkt hvor det er trygt å stoppe for å unngå feil på enheten. Når dette punktet er nådd, stopper sikkerhetskopieringen. Det kan ta noen minutter før veiviseren når sikkerhetspunktet.

Ovi Nokia Help info Om å sikkerhetskopiere innhold på enheten Merk:

Hvis du klikker på Start på nytt, går du tilbake til vinduet for innholdsvalg. Hvis du klikker på Fullfør, lukkes selve veiviseren for sikkerhetskopiering.

 

Du kan også få utført jevnlig automatisk sikkerhetskopiering av innholdet på enheten. Du finner mer informasjon under Om automatisk sikkerhetskopiering.

Se også:

Om å gjenopprette innhold på enheten

Feilsøke sikkerhetskopiering og gjenoppretting

 

Om å sikkerhetskopiere innhold på enheten