Om å gjenopprette innhold på enheten

Når du gjenoppretter innhold på enheten, er det bedre å bruke USB-kabeltilkobling i stedet for Bluetooth, ettersom sikkerhetskopieringen vil gå raskere. Du finner mer informasjon om å koble til med USB-kabel under Om å koble til enheten med USB-kabel.

Greit å vite når du er i veiviserens vindu for filvalg

Den siste sikkerhetskopifilen fra enheten som er koblet til, velges som standard. Hvis den tilkoblede enheten ikke har tidligere sikkerhetskopier, velges den siste eksisterende sikkerhetskopifilen som er angitt i henhold til datoen, som standard. Husk at hvis du tidligere har brukt Nokia PC Suite til å sikkerhetskopiere innholdet på enheten, så kan du gjenopprette sikkerhetskopifilene med Nokia Ovi Suite.

Hvis du velger å gjenopprette en annen sikkerhetskopifil, oppdateres visningen automatisk i henhold til innholdet i valgt fil. Det er kun det innholdet som vises, som kan gjenopprettes til enheten som er koblet til. Alt innhold som er sikkerhetskopiert fra en annen enhetsmodell, er kanskje ikke kompatibelt med den tilkoblede enheten.

Musikksporenes DRM-lisenser, i tillegg til kart og stemmestyrte navigeringsfiler, blir ikke sikkerhetskopiert, og kan derfor ikke gjenopprettes til enheten. Du kan imidlertid gjenopprette DRM-lisensene og laste ned kartene og de stemmestyrte filene på nytt. Du finner mer informasjon under Gjenopprette musikklisenser etter gjenoppretting og Laste ned kart.

Ovi Nokia Help info Om å gjenopprette innhold på enheten Merk:

Hvis det vises en melding om en mulig endret sikkerhetskopifil, anbefales det ikke å gjenopprette filen til enheten. Filen kan inneholde skadelig programvare, og den kan skade enheten hvis den gjenopprettes.

 

Greit å vite når du er i veiviserens vindu for fremdrift av gjenoppretting

Hvis du gjenoppretter innhold til den samme enhetsmodellen som din forrige, må du starte enheten på nytt for å fullføre gjenopprettingen. Hvis du gjenoppretter innhold til en annen enhetsmodell enn din forrige, er det ikke nødvendig å starte enheten på nytt.

Ovi Nokia Help info Om å gjenopprette innhold på enheten Merk:

Hvis du gjenoppretter innhold via en Bluetooth-tilkobling, må du koble enheten til datamaskinen igjen etter at enheten er startet på nytt.

Se også:

Feilsøke sikkerhetskopiering og gjenoppretting

 

 

Om å gjenopprette innhold på enheten