Gjenopprette musikklisenser etter gjenoppretting

Hvis du får problemer når du bruker Musikk i Nokia Ovi Suite etter gjenoppretting av innholdet på enheten, kan det hende du må gjenopprette musikksporenes DRM-lisenser som var lagret på enheten. DRM-lisensene er påkrevd for å spille av sporene.

Gjør følgende hvis musikken er lagret på datamaskinen:

 1. Kontroller at enheten er koblet til datamaskinen med USB-kabel i MTP-modus (Media Transfer Protocol).

 

Ovi Nokia Help info Gjenopprette musikklisenser etter gjenoppretting Merk:

Se i enhetsområdet nederst til venstre i Nokia Ovi Suite at du har valgt medieoverføringen USB-modus for å koble til enheten. Medieoverføringsmodusen er angitt med et nøkkelikon i tillegg til standardikonet for USB-kabeltilkobling. Medieoverføringsmodusen er påkrevd for å kunne overføre kopieringsbeskyttet musikk.

 1. I Nokia Ovi Suite velger du Vis > Gå til > Musikk, og der klikker du på Alle i enhetsområdet.

 2. Vil du slette alle sporene fra enheten, merker du et spor i innholdsområdet og trykker på Ctrl+A på tastaturet.

 

ELLER

Du kan også slette enkeltspor fra enheten. Merk et kopieringsbeskyttet spor (angitt med et nøkkelikon) i innholdsområdet. Deretter velger du resten av de kopieringsbeskyttede sporene ved å holde nede Ctrl-tasten.

 1. Høyreklikk og velg Slett.

 2. Klikk på Synkroniser musikk.

 

Nå blir DRM-lisensene synkronisert tilbake til enheten sammen med musikksporene.

 

Følg instruksjonene nedenfor hvis musikken ikke er lagret på datamaskinen

Hvis musikken ikke ligger lagret på datamaskinen, kan du gjenopprette den fra Kjøpt musikk i Nokia Musikkbutikk (mobilversjon).

Ovi Nokia Help info Gjenopprette musikklisenser etter gjenoppretting Merk:

Dette gjelder bare for mobilenheter med støtte for mobilbutikken.

Når du blar gjennom og laster ned musikk via mobilbutikken, kan det medføre overføring av store datamengder over tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om gebyrer ved dataoverføring.

 1. Kontroller at enheten er koblet til datamaskinen med en USB-kabel.

 2. I Nokia Ovi Suite velger du Vis > Gå til > Musikk, og der klikker du på Alle i enhetsområdet.

 3. Vil du slette alle sporene fra enheten, merker du et spor i innholdsområdet og trykker på Ctrl+A på tastaturet.

 

ELLER

Du kan også slette enkeltspor fra enheten. Merk et kopieringsbeskyttet spor (angitt med et nøkkelikon) i innholdsområdet. Deretter velger du resten av de kopieringsbeskyttede sporene ved å holde nede Ctrl-tasten.

 1. Høyreklikk og velg Slett.

 2. På enheten velger du Meny > Musikk > Musikkbutikk.

 3. Logg på med brukernavn og passord for Nokia Musikkbutikk.

 4. Velg Min konto > Kjøpt musikk. Last ned musikken på nytt.

 

Nå blir DRM-lisensene lagret tilbake på enheten sammen med musikksporene.

 

 

Gjenopprette musikklisenser etter gjenoppretting