Feilsøke sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Hvis sikkerhetskopiering eller gjenoppretting av innholdet mislykkes, gjør du et av følgende:

  • Hvis tilkoblingen mellom enheten og datamaskinen brytes, starter du først enheten på nytt. Ellers slutter enheten å fungere. Deretter kobler du USB-kabelen til enheten igjen i USB-modus for Nokia Ovi Suite (eller PC Suite). Hvis ikke dette hjelper, bytter du til en Bluetooth-tilkobling. Du finner mer informasjon om hvordan du kobler til enheten via Bluetooth under Om å koble til enheten via Bluetooth.

  • Hvis batterinivået i enheten er for lavt, kobler du enheten til en lader.

  • Hvis du ikke finner mappen du prøver å lagre sikkerhetskopifilen i, sjekker du filbanen til mappen eller velger en annen mappe.

  • Hvis det ikke er nok ledig plass på datamaskinen til å lagre sikkerhetskopifilen, sletter du noen filer fra datamaskinen eller flytter filene til en minnepinne eller en ekstern harddisk.

  • Hvis sikkerhetskopifilen du valgte, ikke er tilgjengelig lenger, velger du en annen fil du kan gjenopprette til enheten.

  • Hvis noe av enhetsinnholdet ikke ble sikkerhetskopiert eller gjenopprettet, kan du prøve å sikkerhetskopiere eller gjenopprette innholdet på nytt.

  • Hvis det ikke er nok minne på enheten til å gjenopprette valgt sikkerhetskopi, vil det overflødige innholdet bli lagret på datamaskinen. Plasseringen der innholdet lagres, er den samme som der du har valgt å lagre sikkerhetsfilene. Plasseringen vises også på skjermen. I noen tilfeller lagres ikke det overflødige innholdet på datamaskinen, men du blir bedt om å velge bort noen av innholdstypene i gjenopprettingsveiviserens vindu for sikkerhetskopivalg.

  • Hvis du ikke velger noe innhold som skal gjenopprettes, kan ikke gjenopprettingen fortsette. Velg innhold som skal gjenopprettes til enheten, og klikk på Start.

  • Hvis du kobler fra enheten under gjenopprettingen, må du starte enheten på nytt og foreta gjenopprettingen på nytt for å være sikker på at enheten virker som den skal.

Feilsøke sikkerhetskopiering og gjenoppretting