Personvernpraksiser

Nokia følger en personvernerklæring i konstant utvikling. Som en del av denne personvernerklæringen samler Nokia Ovi Suite inn diagnoseinformasjon som Nokia bruker til å forbedre produktene og tjenestene. Nokia Ovi Suite samler inn informasjon om for eksempel brukeres datamaskinkonfigurasjoner og Nokia-enhetsmodellene som brukes sammen med programvaren.

Ingen informasjon blir sendt til Nokia uten ditt samtykke. Når du tillater at informasjon sendes til Nokia, bidrar du til at vi kan utvikle og forbedre Nokia Ovi Suite ut fra brukernes behov.

Hvis du ikke lenger vil sende informasjon, endrer du det aktuelle alternativet i kategorien Generelt i Nokia Ovi Suite-alternativene. Ingen informasjon vil bli sendt etter dette.

Slik endrer du innstillingene for personvern:

  1. Velg Verktøy > Alternativer, og gå til kategorien Generelt.

  2. Under Personvern merker du av for om du tillater sending av diagnoseinformasjon til Nokia.

 

Ovi Nokia Help info Personvernpraksiser Merk:

Hvis du vil se hva slags informasjon som samles inn og hvordan denne informasjonen behandles, klikker du på Detaljer. Du kan også vise Nokias personvernerklæring (krever Internett-tilkobling).

Personvernpraksiser