Oversikt over programvareoppdateringer

Det er lett å oppdatere programvaren på enheten eller i Nokia Ovi Suite med Nokia Ovi Suites veiviser for programvareoppdateringer. Hvis du allerede har installert den siste versjonen av enhetsprogramvaren, men den ikke virker som den skal, kan du installere den på nytt med den samme veiviseren. I tillegg kan du installere og oppdatere enkelte enhetsprogrammer.

Ovi Nokia Help warning Oversikt over programvareoppdateringer Advarsel:

For å unngå feil på enheten bør du ikke bruke det frittstående programmet Nokia Software Updater når du bruker Nokia Ovi Suites veiviser for programvareoppdateringer.

 

 

Om å se etter oppdateringer

Nokia Ovi Suite ser regelmessig etter tilgjengelige programvareoppdateringer (enten for enheten eller selve Nokia Ovi Suite). Hvis det finnes noen, vises en melding på Startsiden i Nokia Ovi Suite og i systemstatusfeltet i Windows, helt til høyre på oppgavelinjen. Du kan også se antall tilgjengelige oppdateringer over ikonet for programvareoppdateringer i det øverste navigeringsfeltet. Hvis du klikker på meldingene eller ikonet på det øverste navigeringsfeltet, åpnes veiviseren for programvareoppdateringer for å hjelpe deg med oppdateringene.

Ovi Nokia Help info Oversikt over programvareoppdateringer Merk:

Hvis du har overført kopieringsbeskyttede musikkspor før du bruker veiviseren for programvareoppdateringer, bytter du fra enhetens USB-modus tilbake til USB-modus for Nokia Ovi Suite (eller PC Suite). Du finner mer informasjon om hvordan du velger USB-modus i brukerhåndboken for enheten.

Se også:

Oppdatering av enhetsprogramvaren

Installere enhetsprogramvaren på nytt

Installere programmer på enheten

Oppdatere programmer på enheten

Nokia Ovi Suite-oppdatering

Feilsøke programvareoppdatering og -installasjon

Oversikt over programvareoppdateringer