Oppdatering av enhetsprogramvaren

Når en ny enhetsoppdatering er tilgjengelig, lastes den ned automatisk til datamaskinen. Du kan bruke Nokia Ovi Suite på vanlig måte under nedlastingen. I Verktøy > Alternativer > Generelt kan du angi om nedlastingene skal skje automatisk.

Ovi Nokia Help tip Oppdatering av enhetsprogramvaren Tips:

Det er enkelt å sjekke om enhetsprogramvaren er oppdatert. Du bare høyreklikker på enhetsbildet i enhetsområdet nederst til venstre i Nokia Ovi Suite og velger Vis enhetsinformasjon.

 

Ovi Nokia Help info Oppdatering av enhetsprogramvaren Merk:

Du må ha en aktiv Internett-tilkobling for at Nokia Ovi Suite skal kunne laste ned programvareoppdateringene til datamaskinen og installere oppdateringene på enheten.

Hvis du er tilkoblet via et modem, er ikke automatiske nedlastinger aktivert som standard. Du kan imidlertid laste ned programvareoppdateringene manuelt. Kostnadene ved overføringen kan imidlertid være høye.

 

Dette bør du vite om installasjon av oppdateringer av enhetsprogramvare:

  • Du må være logget på Nokia-kontoen for å kunne installere oppdateringer av enhetsprogramvare. Vil du logge på, eller hvis du ikke har en Nokia-konto ennå, klikker du på Logg på i det øverste navigeringsfeltet i Nokia Ovi Suite.

  • Hvis enheten er tilkoblet via Bluetooth, bytter du til tilkobling med USB-kabel.

  • Hvis du har kryptert minnekortet, må du dekryptere det før du oppdaterer programvare på enheten. Hvis du ikke dekrypterer minnekortet, vil du ikke lenger ha tilgang til det etter at oppdateringen er installert. Når du har dekryptert minnekortet, kan du oppdatere enhetsprogramvaren på vanlig måte.

  • Hvis enheten er av typen som bevarer innholdet, tas det fortsatt en automatisk sikkerhetskopi som sikkerhetstiltak for en del enhetsinnhold. Innholdet som inkluderes i den automatiske sikkerhetskopien, består av kontakter, meldinger, kalender og notater, bokmerker og nyhetsmatinger.

 

Oppdatering av enhetsprogramvaren