Oppdatere programmer på enheten

Du kan oppdatere enhetsprogrammene fra Nokia ved hjelp av veiviseren for programvareoppdateringer. Du kan også oppdatere enhetens Kart-program og alle nedlastede kart og stemmestyrte navigeringsfiler. Du blir varslet når en oppdatering for et enhetsprogram er tilgjengelig for installasjon.

Ovi Nokia Help info Oppdatere programmer på enheten Merk:

Kontroller at Nokia Ovi Suite bruker det samme enhetsminnet til å lagre Kart-innhold, slik det er angitt i enhetens innstillinger for Kart-programmet. Du finner mer informasjon under Endre Kart-alternativer.

Enkelte enhetsmodeller støtter ikke alle funksjonene i Nokia Ovi Suite. Derfor kan det hende at enkelte funksjoner som beskrives i denne hjelpen, ikke er tilgjengelige for enhetsmodellen du bruker.

Om enhetstilkoblingen ved oppdatering av programmer på enheten

Hvis enheten er tilkoblet via Bluetooth, bytter du til tilkobling med USB-kabel. Med Bluetooth-tilkobling vil det for eksempel ta en god stund å laste ned og installere oppdateringen av Kart-programmet sammen med kartene og de stemmestyrte navigeringsfilene.

Om Nokia-kontoen ved oppdatering av programmer på enheten

Du må være logget på Nokia-kontoen for å kunne installere oppdateringer av enhetsprogrammer. Vil du logge på, eller hvis du ikke har en Nokia-konto ennå, klikker du på Logg på i det øverste navigeringsfeltet i Nokia Ovi Suite.

Du kan også logge på eller opprette Nokia-kontoen ved hjelp av veiviseren for programvareoppdateringer. Veiviseren for Nokia-kontoen er inkludert i veiviseren for programvareoppdateringer hvis du ikke har logget på eller opprettet Nokia-kontoen.

Om programmene

Informasjon om programmene og oppdateringene

Når du kommer til vinduet Kom i gang i veiviseren for programvareoppdateringer, vises alle tilgjengelige enhetsprogrammer i følgende prioritetsrekkefølge:

  • påkrevd

  • viktig

  • anbefales

  • valgfri

 

Ordet “oppdatering” vises etter programnavnet for de programmene som er oppdateringer til dem som allerede er installert på enheten.

Ovi Nokia Help info Oppdatere programmer på enheten Merk:

Noen ganger må du kanskje installere noen nye, påkrevde programmer på enheten. De påkrevde programmene vises øverst på listen. Siden de påkrevde programmene er helt nødvendige, er disse valgt som standard og kan ikke velges bort. De påkrevde programmene er nødvendige for at enheten skal fungere på riktig måte, og for at du skal få størst mulig nytte av enheten.

 

Du kan kontrollere prioritetsstatusen til programmet samt få informasjon om programmet ved å merke det og lese om status og andre opplysninger i informasjonsområdet, som vises til høyre i vinduet Kom i gang.

Når du klikker på Installer, installeres programoppdateringene du har valgt, samt eventuelle påkrevde programmer, på enheten.

 

Om å oppdatere Kart-programmet på enheten

Når du klikker på Installer, lastes enhetens Kart-programvare først ned, og deretter installeres den. Etter installasjonen av Kart-programvaren kontrollerer veiviseren statusen til kart, stemmestyrte navigeringsfiler og lisenser på enheten. Hvis disse ikke er kompatible med den nye versjonen av Kart-programvaren, fortsetter veiviseren med å slette de gamle versjonene fra enheten, og etter sletting laster veiviseren ned og overfører de nye versjonene til enheten.

Når du har lastet ned et kart over et land for første gang, blir også informasjon om byene på kontinentet det tilhører, lastet ned og overført til enheten. Denne informasjonen oppdateres sammen med kartene, de stemmestyrte navigeringsfilene og lisensene.

Du fullfører installasjonen av oppdateringen ved å åpne Kart-programmet på enheten. Når du åpner programmet, opprettes de nødvendige driftsmappene i enheten, slik at Kart i Nokia Ovi Suite kan kobles til enheten. Hvis Nokia Ovi Suite fremdeles er åpen på dette tidspunktet, anbefales det å lukke enhetens Kart-program så snart det har startet opp for å unngå feil i programmet.

Ovi Nokia Help info Oppdatere programmer på enheten Merk:

Noen enhetsmodeller krever at du fullfører oppdateringen av kartlisensene i enhetens Kart-program. Dette gjør du ved å gå til Kart > Alternativer > Ekstra > Mine lisenser, og velge Oppdater i enheten.

Oppdatere programmer på enheten