Nokia Ovi Suite-oppdatering

Når en ny Nokia Ovi Suite-oppdatering er tilgjengelig, lastes den automatisk ned til datamaskinen. I Verktøy og Alternativer kan du angi om du vil at nedlastingen skal foregå automatisk.

Ovi Nokia Help info Nokia Ovi Suite oppdatering Merk:

Du må ha en aktiv Internett-tilkobling for at Nokia Ovi Suite skal kunne laste ned programvareoppdateringene til datamaskinen.

Du må også ha administratorrettigheter til datamaskinen for å kunne installere Nokia Ovi Suite-oppdateringer.

 

Det er to typer Nokia Ovi Suite-oppdateringer: oppdateringer som oppgraderer hele Nokia Ovi Suite til en nyere versjon, eller delvise oppdateringer til Nokia Ovi Suite. Delvis oppdatering går på bakgrunnsfunksjonene til Nokia Ovi Suite, og når de pågår, kan du ikke oppdatere enhetsprogramvaren.

Ovi Nokia Help info Nokia Ovi Suite oppdatering Merk:

Noen ganger krever Nokia Ovi Suite obligatoriske oppdateringer. Når det skjer, vil en dialogboks spørre om du vil installere en viktig Nokia Ovi Suite-oppdatering. Du bør installere disse oppdateringene for å kunne bruke Nokia Ovi Suite.

 

Hvis gjeldende oppdatering er en oppgradering til en ny versjon av Nokia Ovi Suite, klikker du på Installer i Komme i gang-vinduet. Installeringen av Nokia Ovi Suite-oppdateringen begynner når du har godtatt lisensavtalen. Når installeringen er fullført, åpnes Nokia Ovi Suite på nytt.

 

Nokia Ovi Suite-oppdatering