Installere programmer på enheten

Du kan installere programmer på enheten fra både Nokia og tredjeparts tjenesteleverandører.

Ovi Nokia Help info Installere programmer på enheten Merk:

Enkelte enhetsmodeller støtter ikke alle funksjonene i Nokia Ovi Suite. Derfor kan det hende at enkelte funksjoner som beskrives i denne hjelpen, ikke er tilgjengelige for enhetsmodellen du bruker.

Installere Nokia-programmer

Du kan installere en rekkeNokia-programmer på enheten ved hjelp av veiviseren for programvareoppdateringer. Du varsles når enhetsprogrammer er tilgjengelige for installasjon.

Ovi Nokia Help info Installere programmer på enheten Merk:

Du må være logget på Nokia-kontoen for å kunne installere programmer på enheten. Vil du logge på, eller hvis du ikke har en Nokia-konto ennå, klikker du på Logg på i det øverste navigeringsfeltet i Nokia Ovi Suite.

Informasjon om programmene

Når du kommer til vinduet Kom i gang i veiviseren for programvareoppdateringer, vises tilgjengelige programmer i følgende prioritetsrekkefølge:

  • påkrevd

  • viktig

  • anbefales

  • valgfri

 

Ovi Nokia Help info Installere programmer på enheten Merk:

Noen av disse programmene er oppdateringer til dem som allerede er installert på enheten. I så fall vises ordet oppdatering etter navnet på programmet.

 

Noen ganger må du kanskje installere de nye, påkrevde programmene på enheten. De påkrevde programmene vises øverst på listen. Siden de påkrevde programmene er helt nødvendige, er disse valgt som standard og kan ikke velges bort. De påkrevde programmene er nødvendige for at enheten skal fungere på riktig måte, og for at du skal få størst mulig nytte av enheten.

Du kan kontrollere prioritetsstatusen til programmet samt få informasjon om programmet ved å merke det og lese om status og andre opplysninger i informasjonsområdet.

Når du klikker på Installer, installeres påkrevde programmer, samt eventuelle andre programmer du har valgt, på enheten.

Installere andre programmer

Hvis du kommer over et program du kunne tenke deg å installere på enheten, dobbeltklikker du på installasjonsfilen for programmet eller drar filen til bildet av enheten i enhetsområdet. Deretter klikker du på OK i dialogboksen som åpnes. Dermed startes installasjonen av programmet.

Hvis du installerer programmet fra Internett, klikker du på nedlastingskoblingen til programmet og åpner den med Nokia Ovi Suite i dialogboksen som åpnes.

Følgende filtyper for installasjon av enhetsprogrammer støttes:

  • *.sis

  • *.sisx

  • *.jar

  • *.n-gage

  • *.wgz

  •  *.nth (kun Series 40-enheter). Hvis du er usikker på om enheten er en Series 40-enhet, kontrollerer du de tekniske spesifikasjonene for gjeldende enhet på http://www.nokia.com.

Ovi Nokia Help info Installere programmer på enheten Merk:

Hvis du har flere enheter som er koblet til Nokia Ovi Suite, installeres programmet på den aktive enheten (det vil si enheten som for øyeblikket er valgt i enhetsområdet).

Installere programmer på enheten