Gjenopprette musikklisenser etter oppdatering av enhetsprogramvaren

Hvis du får problemer når du bruker Musikk i Nokia Ovi Suite etter oppdatering av enhetsprogramvaren, kan det hende du må gjenopprette musikksporenes DRM-lisenser som var lagret på enheten. DRM-lisensene er påkrevd for å spille av sporene.

Gjør følgende hvis musikken er lagret på datamaskinen:

  1. Kontroller at enheten er koblet til datamaskinen med USB-kabel i MTP-modus (Media Transfer Protocol).

 

Gjenopprette musikklisenser etter oppdatering av enhetsprogramvaren