Feilsøke programvareoppdatering og -installasjon

Hvis oppdateringen eller installasjonen av programvare mislykkes, kan du gjøre ett av følgende:

 • Hvis det ikke er noen Internett-tilkobling, kontrollerer du tilkoblingsstatus og prøver å koble til på nytt. Kontakt tjenesteleverandøren hvis problemet vedvarer.

 • Hvis SIM-kortet mangler i enheten, setter du inn kortet for å aktivere programvareoppdateringen eller ny installasjon.

 • Hvis batterinivået i enheten er for lavt, kobler du enheten til en lader.

 • Hvis det oppstår feil under sikkerhetskopierings- eller gjenopprettingstrinnene i veiviseren for programvareoppdateringer, kan du se Feilsøke sikkerhetskopiering og gjenoppretting.

 • Hvis du ikke kan se etter oppdatert enhetsprogramvare, kontrollerer du at følgende er korrekt i Internet Explorer:

  • Kontroller at det ikke er merket av for modusen Arbeid frakoblet.

  • Gå til Verktøy > Alternativer for Internett, og velg kategorien Avansert. Rull ned til alternativene for Sikkerhet, og kontroller at det ikke er merket av for Kontroller om serversertifikatet er tilbakekalt.

  • Hvis du bruker proxy til å opprette Internett-tilkobling, kontrollerer du at proxy-innstillingene er korrekte.

 • Hvis det ikke er nok ledig plass på datamaskinen til å starte en installasjon, sletter du noen filer fra datamaskinen eller flytter filene til en minnepinne eller ekstern harddisk.

 • Hvis det vises en generell feilmelding før eller under installasjonen av en programvareoppdatering, prøver du å koble til USB-kabelen på nytt. Hvis dette ikke hjelper, prøver du å starte Nokia Ovi Suite på nytt, og deretter starter du om nødvendig datamaskinen på nytt. Du kan fortsatt installere oppdateringene som allerede er lastet ned, hvis du får beskjed om det. Hvis problemet vedvarer, prøver du å installere Nokia Ovi Suite på nytt.

 • Hvis enheten er koblet til datamaskinen under installasjonen av en Nokia Ovi Suite-oppdatering, kobler du fra enheten.

 • Hvis installasjonen av en programvareoppdatering eller ny installasjon mislykkes, kobler du fra USB-kabelen og tar ut batteriet av enheten i fem sekunder. Sett inn batteriet igjen, og hold inne av/på-knappen på enheten i ett sekund. Koble til USB-kabelen på nytt, og vent i ti sekunder. USB-kabelen bør kobles direkte til datamaskinen og ikke via en USB-hub, et USB-tastatur eller en dokkingstasjon for bærbar PC. Deretter prøver du å oppdatere enhetsprogramvaren igjen.

ELLER

Hvis enheten har en Home-tast og et innebygd batteri som ikke kan tas ut, trykker du på enhetens av/på-knapp og Home-tast samtidig i omtrent ti sekunder. Hvis enheten ikke har en Home-tast, trykker du bare på av/på-knappen i ti sekunder. Deretter venter du til installasjonen fortsetter.

  • Hvis enheten ikke svarer, lukker du Nokia Ovi Suite, laster ned Nokia Software Updater fra http://www.nokia.com og prøver å oppdatere enhetsprogramvaren med dette programmet.

  •  

  • Hvis enheten fortsatt ikke svarer etter at du har brukt Nokia Software Updater, kan du prøve å formatere den. Vær oppmerksom på at fremgangsmåten for formatering er annerledes for enkelte enheter, for eksempel Nokia N900. Hvis enheten ikke blir formatert med instruksjonene nedenfor, ser du i brukerhåndboken for enheten for å få mer informasjon om hvordan den skal formateres.

  •  

   Ovi Nokia Help warning Feilsøke programvareoppdatering og installasjon Advarsel:

   Formatering fjerner alt innholdet fra enheten.

   1. Hold inne følgende taster på enheten: 3, Ovi Nokia icon green phone 18 Feilsøke programvareoppdatering og installasjon og *.

   2. Hold inne av/på-knappen på enheten i ett sekund.

   3. Fortsett å holde inne 3, Ovi Nokia icon green phone 18 Feilsøke programvareoppdatering og installasjon og * til du hører enhetens oppstartstone.

 1.  

  • Hvis formateringen ikke hjelper, tar du med enheten til nærmeste Nokia Care-sted. Hvis enheten er innenfor garantiperioden, reparerer Nokia enheten i henhold til vanlige garantivilkår og -bestemmelser.

 2. Ovi Nokia Help info Feilsøke programvareoppdatering og installasjon Merk:

  Hvis Nokia-enheten ikke er innenfor garantiperioden, er ikke Nokia ansvarlig for noe tap, slik det er definert i programvareavtalen for sluttbrukere. Du finner mer informasjon på http://www.nokia.com/repair.

  • Hvis det ble installert oppdatert programvare på enheten, men enhetsinnholdet ikke ble gjenopprettet fordi tilkoblingen mellom enheten og datamaskinen ble tidsavbrutt, kan du gjenopprette innholdet manuelt i Verktøy > Gjenopprett. Hvis enheten ikke reagerer, følger du instruksjonene over for å gjenopprette enheten.

  • Hvis noe av innholdet ikke ble gjenopprettet, kan du prøve å installere støtteprogramvaren på nytt fra Verktøy > Alternativer > Mine enheter, og deretter prøve å gjenopprette på nytt.

  • Hvis du etter å ha oppdatert eller installert enhetsprogramvaren på nytt, oppdager at ikke alle programmene på enheten er blitt gjenopprettet, prøver du å starte enheten på nytt.

  • Hvis det under oppdatering av Kart-programvaren oppstår en feil under slettingen av gamle kart og stemmestyrte navigeringsfiler, bør du slette alle manuelt fra minnekortet på enheten og slette Byer-mappen og en fil kalt qf. Deretter starter du Kart-programmet på nytt på enheten. Slettingen er nødvendig for å kunne bruke den oppdaterte Kart-programvaren. Når du har slettet de gamle kartene og stemmestyrte navigeringsfilene, kan du laste ned nye manuelt fra Kart i Nokia Ovi Suite.

  • Hvis det under oppdatering av Kart-programvaren oppstår en feil under installasjonen av et nytt kart eller en ny stemmestyrt navigeringsfil, anbefales det å laste ned kartet eller den stemmestyrte navigeringsfilen på nytt manuelt fra Kart i Nokia Ovi Suite. Kartet som ble oppdatert, kan nemlig være skadet, og den stemmestyrte navigeringsfilen kan mangle. Dette kan du løse ved å gå til Kart i Nokia Ovi Suite for å oppdatere det skadede kartet eller den stemmestyrte navigeringsfilen manuelt, samt de gjenværende kartene og stemmestyrte navigeringsfilene.

   Hvis det under oppdatering av enhetens Kart-program vises en melding om en intern feil når du åpner Kart i Nokia Ovi Suite, kobler du enheten fra Nokia Ovi Suite før du kobler den til igjen. Gjør følgende hvis ikke dette hjelper:

   1. Lukk Nokia Ovi Suite, og koble til enheten på nytt i USB-modus for masselagring. Du finner mer informasjon om hvordan du velger eller endrer USB-modus i brukerhåndboken for enheten.

   2. På enhetens minnekort og masseminne ser du etter en mappe kalt Byer og en fil kalt qf, som du sletter fra begge stedene.

   3. Koble fra enheten, og åpne Kart-programmet. Dermed genereres de slettede elementene på nytt.

   4. Lukk enhetens Kart-program, og koble enheten til Nokia Ovi Suite på nytt i USB-modus for Nokia Ovi Suite (eller PC Suite).

   5. Gå til Kart i Nokia Ovi Suite for å laste ned kartene og de stemmestyrte navigeringsfilene på nytt.

 3.  

  Se også:

  Gjenopprette musikklisenser etter oppdatering av enhetsprogramvaren

   

  Feilsøke programvareoppdatering og -installasjon