Styre avspilling

I Spiller-området nederst til høyre i Nokia Ovi Suite vises sporet som spilles av for øyeblikket. Der finner du også alle kontrollknappene du trenger for å spille av musikk. Se i tabellen nedenfor hvis du vil ha mer informasjon om kontrollknappene.

Kontrollknapper for avspilling:

 

Knapp:

Handling:

Ovi Nokia pause Styre avspilling

Klikk på denne knappen for å pause avspillingen i gjeldende spor. Du kan også dobbeltklikke på sporet i innholdsområdet.

Ovi Nokia play Styre avspilling

Klikk på denne knappen for å fortsette avspillingen etter at du har klikket på Pause.

Ovi Nokia slider Styre avspilling

Dra glidebryteren mot venstre eller høyre for å endre avspillingsstedet i sporet som spilles av.

Visningen av avspillingstiden ved siden av glidebryteren viser sporets varighet, hvor mye tid som er gått og hvor mye som gjenstår. Klikk på tidsvisningen for å veksle mellom dem.

Ovi Nokia previous Styre avspilling

Klikk på denne knappen for å hoppe over begynnelsen av sporet som spilles av.

Dobbeltklikk på denne knappen for å hoppe til forrige spor.

Trykk på og hold nede denne knappen for å spole tilbake i gjeldende spor.

Ovi Nokia next Styre avspilling

Klikk på denne knappen for å hoppe til neste spor.

Trykk på og hold nede denne knappen for å spole fremover i gjeldende spor.

Ovi Nokia volume Styre avspilling

Dra håndtaket til volumglidebryteren opp eller ned for å justere avspillingsvolumet.

Klikk på denne knappen for å dempe avspillingen.

 

Styre avspilling