Spille av musikk

Med Musikk kan du spille av spor fra musikksamlingen på datamaskinen din. Du kan spille av spor med en valgt artist eller et valgt album, eller eventuelt en spilleliste du har opprettet.

Du finner mer informasjon om å vise musikkspor på datamaskinen eller en tilkoblet enhet under Bla gjennom musikken.

Slik spiller du av musikk fra musikksamlingen:

  1. Velg Musikkbibliotek i navigeringsområdet. Elementområdet viser alle album eller artister i musikksamlingen.

  2. Klikk på knappene øverst i elementområdet for å veksle mellom artist- og albummodus.

  3. Vil du spille av sporene fra en valgt artist eller et bestemt album, velger du navnet på artisten eller albumet i elementområdet.

  4. I innholdsområdet dobbeltklikker du på et spor for å starte avspillingen. Når valgt spor er ferdig, fortsetter avspillingen av det neste sporet i innholdsområdet.

 

Ovi Nokia Help tip Spille av musikk Tips:

Du kan også spille av en spilleliste i musikksamlingen din. For å gjøre det klikker du på navnet på ønsket spilleliste i navigeringsområdet. Når sporene i spillelisten vises i innholdsområdet, dobbeltklikker du på et spor for å starte avspilling av spillelisten.

 

Blande musikk

Hvis du vil ha en spennende lytteopplevelse, kan du blande musikken som skal spilles av. Dette innebærer at musikk spilles av i en tilfeldig valgt rekkefølge. Når du spiller av musikk, velger du Rediger > Bland for å slå på blanding av musikk. Fra og med det neste sporet vil du høre tilfeldig valgte spor. Du kan velge å blande bare ett album, eller du kan blande all musikken din ved å velge Musikkbibliotek.

Styre avspilling

Vil du bruke avspillingskontrollene (for eksempel til å justere avspillingsvolumet og hoppe til neste eller forrige spor), bruker du knappene i Spiller-området, som du finner nederst til høyre i Nokia Ovi Suite. Det finnes også en visning av avspillingstiden der du kan se sporets varighet, hvor mye tid som er gått og hvor mye som gjenstår. Du finner mer informasjon under Styre avspilling.

Ovi Nokia Help tip Spille av musikk Tips:

Under musikkavspilling kan du dobbeltklikke på albumkunst i spillerområdet. Dette lar deg vise inneholdet i musikksamlingen i albummodus med gjeldende avspillingsspor merket.

Ovi Nokia Help info Spille av musikk Merk:

Hvis du starter avspillingen av en video mens du lytter til musikk, settes musikkavspillingen automatisk på pause.

Hvis du har problemer med å spille av musikkspor, kan det hende at DRM-lisensene mangler. Du finner mer informasjon under Gjenopprette musikklisenser etter oppdatering av enhetsprogramvaren.

Spille av musikk