Oversikt over Musikk

Med Musikk i Nokia Ovi Suite kan du kopiere musikk mellom Nokia-enheten og en datamaskin, spille av musikk fra datamaskinen samt oppdage og kjøpe ny musikk.

I tillegg til musikksamlingen på datamaskinen kan du vise musikksamlingen på mobilenheten som er koblet til datamaskinen. Enhetsområdet viser enheten som er koblet til, og statusen til pågående aktiviteter.

Ovi Nokia Help info Oversikt over Musikk Merk:

Enkelte enhetsmodeller støtter ikke alle funksjonene i Nokia Ovi Suite. Derfor kan det hende at enkelte funksjoner som beskrives i denne hjelpen, ikke er tilgjengelige for enhetsmodellen du bruker.

 

Se også:

Åpne Musikk

Bla gjennom musikken

Lydfilformater

Kopieringsbeskyttelse og DRM-lisenser

 

Oversikt over Musikk