Lydfilformater

Nokia Ovi Suite støtter lydfilformatene som står oppført nedenfor. Du kan spille av og overføre musikkfiler mellom enheten og datamaskinen i disse formatene.

 

Ovi Nokia Help info Lydfilformater Merk:

Noen musikkprogrammer bruker filtypen *.mp3 for MPEG Layer 2-kodede musikkspor. MPEG Layer 2 støttes ikke, så derfor kan ikke slike spor spilles av.

Lydfilformater