Kopieringsbeskyttelse og DRM-lisenser

Hvis du vil spille av kopieringsbeskyttede spor i musikksamlingen eller overføre dem til mobilenheten, trenger du en lisens. Hvis et spor mangler lisens, må du laste den ned eller kjøpe den fra Ovi Musikk på nettet.

Ovi Musikk støtter kun DRM-lisenser (Digital Rights Management) i Windows Media-format (WM DRM). DRM-lisenser kontrollerer bruken av digitalt innhold.

Ovi Nokia Help info Kopieringsbeskyttelse og DRM lisenser Merk:

Datamaskinen må være godkjent til å spille av eller overføre kopieringsbeskyttet innhold. Dette skjer vanligvis når du har kjøpt eller spilt av kopieringsbeskyttet innhold med Nokia Ovi Player eller et annet program.

 

Når du overfører et kopieringsbeskyttet spor fra datamaskinen til mobilenheten, vil en overføringslisens som tillater at sporet spilles av på mobilenheten, bli generert på datamaskinen eller lastet ned fra musikkbutikken der du kjøpte sporet. Denne lisensen blir igjen overført sammen med sporet. Noen spor kan ha et begrenset antall overføringsrettigheter. Hvis sporet ikke har nok resterende overføringsrettigheter, må du hente en ny lisens fra musikkbutikken før du overfører sporet til mobilenheten.

Ovi Nokia Help info Kopieringsbeskyttelse og DRM lisenser Merk:

Når du kopierer musikk mellom enheten og datamaskinen, anbefales det at du bruker en USB-kabeltilkobling og, avhengig av hvilken enhetsmodell du bruker, at du enten bruker modusen Nokia Ovi Suite eller PC Suite hvis den velges automatisk av enheten eller hvis du må velge medieoverføringsmodus på enheten. Da overføres DRM-lisensene som kreves for avspilling av kopieringsbeskyttede spor, sammen med sporene. Overføring av musikk via en Bluetooth-tilkobling går tregere, og den overfører ikke DRM-lisensene for sporene. Da må DRM-lisensene kontrolleres via mobilnettverket neste gang du spiller av sporene på enheten.

Hvis du har problemer med å spille av musikkspor, kan det hende at DRM-lisensene mangler. Du finner mer informasjon under Gjenopprette musikklisenser etter oppdatering av enhetsprogramvaren.

 

Se også:

Laste ned musikk fra Internett

Kopieringsbeskyttelse og DRM-lisenser