Filtrere musikk

Når du viser musikk som er lagret på datamaskinen eller i enheten, kan du filtrere artister eller album som er synlige i elementområdet, slik at du enkelt kan finne det du leter etter. Klikk på knappene øverst i elementområdet for å veksle mellom artist- og albummodus. Artister eller album som inneholder filtreringsteksten, vises i elementområdet.

Slik filtrerer du album eller artister:

 1. Du kan filtrere all musikken som er lagret på datamaskinen, ved å velge Musikkbibliotek i navigeringsområdet.
  ELLER
  Merk smartgruppen Nylig lagt til i navigeringsområdet hvis du bare vil filtrere musikk som er lagt til i Nokia Ovi Suite de siste to ukene.
  ELLER
  Hvis du vil filtrere musikken i enheten, velger du Musikkbibliotek i enhetsområdet.

 2. Begynn å skrive inn artistens navn (for- eller etternavn) eller albumtittelen i feltet nedenfor elementområdet. Filtreringen starter, og en liste over artistene eller albumene som samsvarer med teksten du skriver i elementområdet, vises.

 3. Du kan tømme filtreringsfeltet ved å klikke på Tøm.

 

Ovi Nokia Help info Filtrere musikk Merk:

Hvis ingen av artistnavnene eller albumtitlene inneholder filtreringsteksten du skrev inn, er elementområdet tomt.

Filtrere musikk