Bla gjennom musikken

Bla gjennom musikken på datamaskinen

Når du åpner Musikk, velges Musikkbibliotek og innholdsområdet viser alle sporene fra musikksamlingen på datamaskinen. Sporene vises etter navnet på artisten eller albumet, avhengig av hvilken modus som er valgt i elementområdet. Klikk på knappene over elementområdet for å veksle mellom de to modiene:

  • Hvis du valgte artistmodus, kan du klikke på navnet til en artist for å vise alle sporene til artisten, sortert etter album.

  • I albummodus kan du klikke på en albumtittel for å vise alle sporene på albumet.

 

Du kan vise de nyeste bildene i bildebiblioteket ved å merke gruppen Nylig lagt til i navigeringsområdet. Denne smartgruppen omfatter all musikken som er lagt til i musikksamlingen i Nokia Ovi Suite de siste to ukene. Du kan for eksempel ha lastet ned musikken fra Internett, kopiert den fra enheten eller lagt den til fra en utvalgt mappe på datamaskinen. Merk at innholdet i en smartgruppe oppdateres automatisk og at du ikke kan endre navn på, redigere eller slette en smartgruppe.

Bla gjennom musikken på enheten

Hvis du vil vise sporene som er lagret i enheten, velger du Musikkbibliotek i enhetsområdet. Artistene eller albumene vises i elementområdet, og sporene i innholdsområdet. Vil du oppdatere visningen, merker du Musikkbibliotek i enhetsområdet og trykker på F5.

Vises det en feilmelding om at lesing av sporene mislyktes, mislyktes sannsynligvis WPD-driverinstallasjonen for enheten. Se instruksjonene i Feilsøke for å bla gjennom og kopiere musikk.

 

Ovi Nokia Help info Bla gjennom musikken Merk:

Hvis du gjenoppretter innhold på enheten, er enhetsområdet lukket i alle Nokia Ovi Suite-visningene for å unngå feil på enheten mens gjenopprettingen pågår.

Hvis det er en bestemt artist eller et album du ikke finner i musikksamlingen, kobler du enheten fra datamaskinen og oppdaterer enhetens musikkbibliotek. Deretter kobler du enheten til datamaskinen på nytt.

Ovi Nokia Help tip Bla gjennom musikken Tips:

Tallet som vises etter navnet på en gruppe eller spilleliste i navigeringsområdet, viser antall spor i gruppen eller spillelisten.

Du kan sjekke lengden på sporet ved å merke av for ønsket spor i innholdsområdet. Sporets lengde vises etter sportittelen.

 

Se også:

Legge til musikk fra datamaskinen

Filtrere musikk

Bla gjennom musikken