Åpne Musikk

Slik åpner du Musikk:

  • Klikk på Musikk-området på Startsiden i Nokia Ovi Suite.

  • Klikk på Musikk-ikonet i det øverste navigeringsfeltet i Nokia Ovi Suite.

  • Velg Vis > Gå til > Musikk i menyen.

 

Når Musikk åpnes, viser elementområdet alle album eller artister, og innholdsområdet viser alle spor fra musikksamlingen på datamaskinen. Sporene vises i henhold til artisten eller albumtittelen, avhengig av modusen du har valgt. Klikk på knappene over elementområdet for å veksle mellom de to modiene. Du kan dobbeltklikke på et spor for å spille det av.

Når du åpner Musikk for første gang, inneholder musikksamlingen all musikken fra mappen Min musikk på datamaskinen. Hvis du lagrer musikk i andre mapper på datamaskinen, kan du legge til disse mappene som overvåkingsmapper. Du finner detaljerte instruksjoner om hvordan du gjør dette under Legge til musikk fra datamaskinen.

Hvis du vil vise musikken som er lagret på enheten, velger du Musikkbibliotek i enhetsområdet.

Ovi Nokia Help info Åpne Musikk Merk:

Hvis du gjenoppretter innhold på enheten, er enhetsområdet lukket i alle Nokia Ovi Suite-visningene for å unngå feil på enheten mens gjenopprettingen pågår.

 

Du finner mer informasjon om hvordan du viser musikkspor under Bla gjennom musikken.

Sporene må være i et lydformat som støttes av Nokia Ovi Suite. Du finner mer informasjon under Lydfilformater.

Åpne Musikk