Legge til musikk fra datamaskinen

Du kan legge til musikk fra datamaskinen på følgende måter:

  • Du kan legge til ønskede spor eller mapper fra datamaskinen.

  • Du kan legge til overvåkingsmapper. Nokia Ovi Suite søker regelmessig i disse etter nye spor og legger dem til i musikksamlingen. Disse mappene kan bare finnes på lokale harddisker på datamaskinen, og ikke på en ekstern harddisk eller en nettverksstasjon. Mappen Min musikk på datamaskinen blir automatisk inkludert i listen over overvåkingsmapper. Søket foregår kun når Nokia Ovi Suite kjører.

 

Slik legger du til spor eller mapper i musikksamlingen:

  1. Velg Fil > Legg til filer i samling eller Fil > Legg til mappe i samling.

  2. Søk etter sporene eller mappen som du vil legge til i musikksamlingen.

  3. Klikk på OK.

 

Slik legger du til eller fjerner overvåkingsmapper for musikksamlingen:

  1. Velg Fil > Legg til overvåkingsmapper.

  2. Velg mappene på datamaskinen som inneholder musikken. Fjern om nødvendig merket for mappene med musikken du ikke vil legge til i Nokia Ovi Suite. Klikk på Legg til mappe for å legge til en musikkmappe som ikke står oppført.

  3. Klikk på OK.

 

Ovi Nokia Help tip Legge til musikk fra datamaskinen Tips:

Overvåkingsmapper kan også vises og endres i Verktøy > Alternativer > Musikk.

 

Se også:

Lydfilformater

Slette musikk

Legge til musikk fra datamaskinen