Kopiere musikk til enhet

Du kan kopiere valgte spor, et helt album eller en spilleliste fra datamaskinen til enheten. Musikk kopieres til foretrukket minneplassering, som er angitt i alternativene for Nokia Ovi Suite. Sørg for at du bruker minneplasseringen med mest ledig plass. Vil du se hvilket minne som brukes, eller endre det, velger du Verktøy > Alternativer. Velg kategorien Mine enheter og det beste alternativet som Foretrukket minne.

Ovi Nokia Help info Kopiere musikk til enhet Merk:

Når du kopierer musikk mellom enheten og datamaskinen, anbefales det at du bruker en USB-kabeltilkobling og, avhengig av hvilken enhetsmodell du bruker, at du enten bruker modusen Nokia Ovi Suite eller PC Suite hvis den velges automatisk av enheten eller hvis du må velge medieoverføringsmodus på enheten. Da overføres DRM-lisensene som kreves for avspilling av kopieringsbeskyttede spor, sammen med sporene. Overføring av musikk via en Bluetooth-tilkobling går tregere, og den overfører ikke DRM-lisensene for sporene. Da må DRM-lisensene kontrolleres via mobilnettverket neste gang du spiller av sporene på enheten.

Hvis det vises en melding om at du må endre USB-modusen på enheten, skyldes dette at du kopierer kopieringsbeskyttede musikkspor.

Slik kopierer du enkeltspor eller et album til enheten:

 1. Velg Musikkbibliotek i navigeringsområdet. Elementområdet viser en liste over alle artistene eller albumene i musikksamlingen, avhengig av hvilken modus som er valgt.

 2. I elementområdet merker du ønsket artist eller album. Sporene til artisten eller albumet vises i innholdsområdet.

 3. I innholdsområdet merker du sporene du vil kopiere til enheten.

 4. Velg Verktøy > Kopier til enhet.
  ELLER
  Dra sporene til enheten som vises nederst til venstre i Nokia Ovi Suite.

 

Slik kopierer du en spilleliste til enheten:

 1. Klikk på ønsket spilleliste i navigeringsområdet.

 2. Hvis du vil endre sporenes rekkefølge i spillelisten, må du gjøre det før du kopierer spillelisten til enheten. Når du har kopiert spillelisten, kan du ikke endre rekkefølgen på sporene.

 3. Velg Verktøy > Kopier til enhet.
  ELLER
  Dra spillelisten til enheten som vises nederst til venstre i Nokia Ovi Suite.

 

Ovi Nokia Help info Kopiere musikk til enhet Merk:

Vil du vise kopiert musikk på enheten, kan det hende du må oppdatere enhetens musikkbibliotek.

 

Vises det en feilmelding om at kopiering av sporene mislyktes, mislyktes sannsynligvis WPD-driverinstallasjonen for enheten. Se instruksjonene i Feilsøke for å bla gjennom og kopiere musikk.

Ovi Nokia Help tip Kopiere musikk til enhet Tips:

Du kan også dra musikk fra Windows Utforsker til enheten.

Kopiere musikk til enhet