Kopiere musikk fra enhet

Du kan kopiere ett eller flere spor, et helt album eller en spilleliste fra enheten til datamaskinen.

 

Ovi Nokia Help info Kopiere musikk fra enhet Merk:

Når du kopierer musikk mellom enheten og datamaskinen, anbefales det at du bruker en USB-kabeltilkobling og, avhengig av hvilken enhetsmodell du bruker, at du enten bruker modusen Nokia Ovi Suite eller PC Suite hvis den velges automatisk av enheten eller hvis du må velge medieoverføringsmodus på enheten. Da overføres DRM-lisensene som kreves for avspilling av kopieringsbeskyttede spor, sammen med sporene. Overføring av musikk via en Bluetooth-tilkobling går tregere, og den overfører ikke DRM-lisensene for sporene. Da må DRM-lisensene kontrolleres via mobilnettverket neste gang du spiller av sporene på enheten.

Hvis det vises en melding om at du må endre USB-modusen på enheten, skyldes dette at du kopierer kopieringsbeskyttede musikkspor.

 

Slik kopierer du musikk fra enheten til datamaskinen:

  1. Velg Musikkbibliotek i enhetsområdet. Musikksamlingen på enheten vises.

  2. Merk ett eller flere spor eller et helt album.

  3. Velg Verktøy > Kopier til datamaskin.
    ELLER
    Høyreklikk på merket valg, og velg
    Kopier til datamaskin.

 

Ovi Nokia Help tip Kopiere musikk fra enhet Tips:

Det er enkelt å kopiere all musikken fra enheten til datamaskinen. Det gjør du ved å velge Musikkbibliotek i enhetsområdet og velge Verktøy > Kopier til datamaskin.

Vil du kopiere en hel spilleliste, merker du navnet på spillelisten under Musikkbibliotek og velger Verktøy > Kopier til datamaskin. Merk at du ikke kan kopiere enkeltspor fra en spilleliste.

Kopiere musikk fra enhet