Slette musikk

Du kan slette spor fra musikksamlingen på datamaskinen og enheten. Når du sletter musikk fra musikksamlingen, kan du velge om sporene skal slettes fra datamaskinen også. Hvis du sletter et spor fra enheten, blir sporet slettet for godt.

Slik sletter du spor fra musikksamlingen:

  1. Velg Musikkbibliotek eller smartgruppen Nylig lagt til i navigeringsområdet. Sporene vises i innholdsområdet.

  2. Velg ett eller flere spor du vil slette.

  3. Høyreklikk, og velg Slett.

  4. Nokia Ovi Suite spør om du vil slette sporene fra datamaskinen. Klikk på Ja for å slette sporene fra datamaskinen, Nei for å beholde sporene på datamaskinen, men fjerne dem fra musikksamlingen, eller Avbryt hvis du ikke vil gjøre noe.

 

Slik sletter du spor fra enheten:

  1. Velg Musikkbibliotek i enhetsområdet. Sporene på enheten vises i innholdsområdet.

  2. Velg ett eller flere spor du vil slette.

  3. Høyreklikk, og velg Slett.

  4. Bekreft slettingen. Sporene slettes for godt fra enheten.

 

Du finner mer informasjon om å fjerne spor fra og slette spillelister under Administrere spillelister.

Slette musikk