Administrere spillelister

Slik kan du redigere spillelistene:

 • Legg til spor i en spilleliste.

 • Fjern spor fra en spilleliste.

 • Omorganiser sporene i en spilleliste.

 • Slett en spilleliste.

 

Gjør ett av følgende for å legge til spor, artister eller album i en spilleliste:

 • Dra et spor, en artist eller et album til en spilleliste i navigeringsområdet.

 • Høyreklikk på sporene du vil legge til i en spilleliste, velg Legg til i spilleliste og velg deretter navnet på spillelisten du vil legge til sporene i.

 

Slik fjerner du spor fra en spilleliste:

 1. Klikk på et spillelistenavn i navigeringsområdet. Sporene i spillelisten vises i innholdsområdet.

 2. Merk ett eller flere spor som du vil fjerne fra spillelisten.

 3. Velg Rediger > Fjern fra spillelisten.

 4. Bekreft fjerningen. Musikkfilene slettes ikke fra datamaskinen.

 

Slik endrer du rekkefølgen på sporene i en spilleliste:

 1. Klikk på et spillelistenavn i navigeringsområdet. Sporene i spillelisten vises i innholdsområdet.

 2. Dra ett eller flere spor til en ny plassering i listen.

 

Slik sletter du en spilleliste:

 1. Merk navnet på en spilleliste i navigeringsområdet, og velg Rediger > Slett.

 2. Bekreft slettingen. Sporene blir ikke slettet fra musikksamlingen.

 

Ovi Nokia Help info Administrere spillelister Merk:

Du kan ikke endre spillelistene i enheten. Du finner mer informasjon under Kopiere musikk til enhet.

 

Se også:

Vise og opprette spillelister

Legge til musikk fra datamaskinen

Administrere spillelister