Vise meldinger

Når du viser meldinger som er lagret på datamaskinen eller i enheten, kan du få en rask oversikt over meldingene ved å vise meldingslisten i elementområdet. I elementområdet kan du se de første ordene i hver melding. Når du merker en melding i elementområdet, kan du se hele meldingsteksten i innholdsområdet.

Du kan vise meldingene som er lagret på datamaskinen ved å merke gruppen “Alle” i navigeringsområdet. Deretter kan du se en liste over alle meldingene på datamaskinen. Du kan også klikke på hvilken som helst smartgruppe som er oppført under Alle-gruppen, for kun å vise meldingene som tilhører valgt smartgruppe. Du finner mer informasjon under Om smartgrupper.

Slik kan du vise meldingene som er lagret på datamaskinen:

  • Sortert etter datoen meldingen ble sendt eller mottatt

  • Sortert etter kontakten som sendte eller mottok meldingen

 

Klikk på knappene over elementområdet for å veksle mellom de to modiene.

Vil du vise meldingene fra enheten når enheten er koblet til datamaskinen, merker du én av meldingsmappene på enheten, for eksempel Innboks, Sendt eller Kladd (mappenavnene varierer), i enhetsområdet i Meldinger-visningen. Deretter kan du vise en liste over meldingene i valgt mappe.

Vise meldingstråder

I en meldingstråd kan du vise alle meldingene du har sendt til eller mottatt fra en bestemt kontakt. Hvis du vil vise en meldingstråd, merker du ønsket melding i elementområdet, og hele meldingstråden med kontakten vises i innholdsområdet. Meldingstrådene vises i kronologisk rekkefølge med den nyeste meldingen øverst på listen.

 

Se også:

Filtrere meldinger

Kopiere meldinger

Slette og gjenopprette meldinger

Vise meldinger