Filtrere meldinger

Når du viser meldingene som er lagret på datamaskinen eller i enheten, kan du filtrere meldingene som vises i elementområdet slik at du enkelt kan finne meldingen du leter etter. Du kan filtrere meldingene etter navn på avsender eller mottaker, eller etter ord i meldingsteksten. Meldinger som inneholder filterteksten, vises i elementområdet.

Slik filtrerer du meldinger fra datamaskinen:

  1. I navigeringsområdet merker du Alle-gruppen for å filtrere alle meldingene som er lagret på datamaskinen.
    ELLER
    Merk hvilken som helst smartgruppe som er oppført nedenfor Alle-gruppen, for kun å filtrere meldingene i smartgruppen. Du finner mer informasjon om smartgrupper under Om smartgrupper.

  2. Begynn å skrive inn filterteksten i feltet nedenfor elementområdet. Filtreringen starter, og det vises en liste over meldingene som samsvarer med teksten du skriver inn.

  3. Du kan tømme Filtrer meldinger-feltet ved å klikke på Tøm.

 

Slik filtrerer du meldinger fra enheten:

  1. Merk ønsket enhetsmappe som er oppført i enhetsområdet.

  2. Begynn å skrive inn filterteksten i feltet nedenfor elementområdet. Filtreringen starter, og det vises en liste over meldingene som samsvarer med teksten du skriver inn.

  3. Du kan tømme Filtrer meldinger-feltet ved å klikke på Tøm.

 

Ovi Nokia Help info Filtrere meldinger Merk:

Elementområdet er tomt hvis ingen av meldingene inneholder filterteksten du skrev inn.

Filtrere meldinger