Videresende meldinger

Før du begynner å sende meldinger, må du sjekke at enheten er koblet til datamaskinen. Tilkoblede enheter vises i området for enhetsstatus. Du kan koble enheten til datamaskinen med kabel eller trådløs Bluetooth-tilkobling.

Ovi Nokia Help info Videresende meldinger Merk:

Hvis du bruker en enhet med to SIM-kort (enhet med dobbelt SIM), brukes SIM1 til å sende meldinger. SIM1 er den interne SIM-kortholderen for enheten. Vil du sende en melding med det andre SIM-kortet, bytter du om på SIM-kortene i enheten.

 

Slik videresender du en melding:

  1. Merk ønsket melding i elementområdet, og velg Verktøy > Videresend.

  2. Klikk på Legg til mottaker for å legge til mottakere i meldingen. Begynn å skrive inn navnet eller telefonnummeret til ønsket mottaker. Det vises en liste over samsvarende kontakter som ble funnet på enheten eller datamaskinen. Fra listen velger du mottakeren du vil legge til, og trykker på Enter.

  3. Hvis du vil legge til flere mottakere, klikker du på Legg til mottaker.

  4. Når du er ferdig med å legge til mottakere for meldingen, klikker du på Lukk.

  5. Om nødvendig redigerer du meldingsteksten.

  6. Klikk på Send.

 

Ovi Nokia Help tip Videresende meldinger Tips:

Du kan fjerne en mottaker fra meldingen du skriver ved å merke ønsket mottaker og trykke på Slett.

Du kan også høyreklikke på meldinger i element- eller innholdsområdet for å svare på, videresende eller slette meldinger.

Videresende meldinger