Svare på meldinger

Før du begynner å sende meldinger, må du sjekke at enheten er koblet til datamaskinen. Tilkoblede enheter vises i området for enhetsstatus. Du kan koble enheten til datamaskinen med kabel eller trådløs Bluetooth-tilkobling.

Ovi Nokia Help info Svare på meldinger Merk:

Hvis du bruker en enhet med to SIM-kort (enhet med dobbelt SIM), brukes SIM1 til å sende meldinger. SIM1 er den interne SIM-kortholderen for enheten. Vil du sende en melding med det andre SIM-kortet, bytter du om på SIM-kortene i enheten.

 

Slik svarer du på en melding:

  1. Merk ønsket melding i elementområdet, og velg Verktøy > Svar. Meldingen sendes til avsenderen av den opprinnelige meldingen.

  2. Skriv meldingen i tekstboksen. Når du skriver meldingen, kan du se antall gjenværende tegn og hvor mange meldinger som vil bli sendt, under tekstboksen.

  3. Klikk på Send.

 

Ovi Nokia Help tip Svare på meldinger Tips:

Du kan velge flere meldinger. Svaret vil bli sendt til alle avsenderne av meldingene du valgte.

Du kan også høyreklikke på meldinger i element- eller innholdsområdet for å svare på, videresende eller slette meldinger, eller for å opprette en ny kontakt.

Svare på meldinger